Tips redaksjonen
02.12.2011

Telenor vil måle strømmen

De neste årene skal nordmenn bytte ut strømmålerne sine. Strømforbruket i alle husholdninger skal måles live, for eksempel gjennom mobilnettet.
Før 1. januar 2017 skal norske strømkunder ha tatt i bruk et nytt og avansert måle- og styringssystem, offisielt forkortet til AMS. Det blir slutt på at vi melder inn strømforbruket selv.
De nye målerne registrerer forbruket kontinuerlig og sender informasjonen videre til nettselskapet.
  
Målingene kan skje med flere typer teknologier, som via radio eller strømnettet. Nå kaster Telenor seg inn i kampen.
  
– Vi har et av verdens mest moderne mobilnett, som kan brukes til mer enn å ringe og surfe med smarttelefoner. Mobilteknologi egner seg svært godt til strømmåling, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.
  
– Omleggingen til automatisk avlesning betyr åpning av et stort og spennende tredjepartsmarked.
Vi kommer nok tidlig til å se eksterne aktører utvikle mobilapp-er som gjør at du for eksempel kan skru opp varmeovnene med mobilen før du kommer hjem, sier han.
  
Ved hjelp av tilleggsutstyr vil du kunne måle hva som bruker mest strøm og når på døgnet du bruker mest.


Riktig regning

Med automatisk strømmåling får vi en riktigere strømregning i stedet for at den som i dag regnes ut fra et gjennomsnittsforbruk for siste måned. Når strømprisen er høy, kan vi få et bedre verktøy til å spare på forbruket. 
  
– Vi går over til å bli fakturert for strømpriser per time og har muligheten til å justere forbruket, særlig oppvarmingen og varmtvannsberederen.

Om vi skrur ned varmekablene før klokka sju om morgenen når prisen stiger, vil det fortsatt være gulvvarme nok til dusjen, sier seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt i NVE.
  
Det blir mye jobb å følge med på det selv, og Grammeltvedt tror det vil bli vanlig med ekstrautstyr som justerer forbruket automatisk etter timeprisen.
  
1. juli var NVE klar med de tekniske funksjonskravene til det nye målesystemet, som at målingene skal kunne tas hver time og at de avleste dataene sendes til nettselskapet en gang i døgnet. 
   AMS har også muligheten til å bryte strømmen.
  
– Funksjonen kan for eksempel benyttes ved driftsforstyrrelser i nettet der forsyningen i gitte områder må begrenses.

En midlertidig øvre effektgrense settes for den enkelte kunde. Uten denne funksjonaliteten vil alternativet være å frakoble hele trafokretser, som i dag, sier Grammeltvedt.
  
I forskriften er det også slått fast at nettselskapene skal betale for de nye målerne.


Brukes på sau

Strømmåling over mobilnettet skjer med såkalt M2M-teknologi, maskin-til-maskin. Strømmåleren får montert en boks med SIM-kort som kommuniserer med selskapet som eier nettet vi får strømmen gjennom.
  
– Teknologien er svært godt egnet for strømmåling. Det er over 20 år siden Telenor startet med M2M, som blant annet brukes i overvåking av pasienters helsetilstand, i alarmer for bedrifter og private hjem og i flåtestyringsprogrammer for jernbane, lastebiler og annen logistikk, sier Tore Larsen, fagansvarlig for M2M i Telenor.
  
Blant de mer kuriøse bruksområdene er M2M i overvåking av sau og andre husdyr på beite.

Telenor er en global aktør innenfor M2M gjennom Telenor Connexion, som blant annet leverer løsninger til bilindustrien.
  
– Å rapportere strømbruk betyr overvåking av en enorm mengde data. Da er det et fortrinn for mobilnettløsningen at Telenor har Norges største operasjonssenter for overvåking og drift av denne typen kommunikasjon.

Mobilnettet innebærer også en mer robust mulighet for å sende over målerstanden på fordi signalene kan gå både som mobildata og som SMS, sier Larsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1