Tips redaksjonen
14.10.2011

Nytt system for rensing av ballastvann fra Wärtsilä

Et økende antall land støtter nye og strengere internasjonale miljøkrav for rensing av ballastvann.
Når de nye FN-kravene iverksettes, må tusenvis av skip skaffe seg nye rensesystemer eller oppgradere eksisterende.

Wärtsiläs nye teknologi kan løse disse globale utfordringene uten bruk av kjemikalier, ifølge selskapet.

Wärtsiläs system for rensing av ballastvann, som har blitt utviklet i samarbeid med Trojan Technologies, oppgis å tilfredsstille de nyeste og strengeste miljøkravene.

Systemet integrerer filtrering og ultrafiolett desinfisering i én enkelt enhet.

Dette kompakte systemet, som er enkelt å installere, skal gi en svært effektiv og økonomisk metode for behandling av ballastvann.
  
Ballastvann med organismer som flyttes fra kontinent til kontinent, regnes som et av verdens største miljøproblemer.

Et økende antall land har ratifisert FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) sin konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip.
  
– Dette betyr at redere fra hele verden vil få betydelig strengere miljøkrav å forholde seg til. I USA er det et økende fokus på økosystemene, spesielt i Great Lakes-området. 

Environmental Protection Agency (EPA) og United States Coast Guard (USCG) ventes å komme med krav som er langt strengere enn retningslinjene i de nye, tøffe IMO-kravene, sier Tor Idar Øye i Wärtsilä Norway.


Norge – et fokusområde

Norge er et av de ledende landene når det gjelder miljøinitiativ, og norske rederier er spesielt interesserte i miljøteknologi.

Norge er derfor et av fokusområdene for Wärtsiläs satsing på miljøvennlige løsninger og tjenester.
  
Wärtsiläs nye systemer for rensing av ballastvann er designet for alle typer skip.

Produktene kommer i syv forskjellige dimensjoner/kapasiteter, der hver enkelt størrelse er typegodkjent.
Systemene kan koples i parallell, så selv de største fartøyene vil kunne benytte seg av løsningene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1