Tips redaksjonen
14.10.2011

Nytt holdbarhetsmerke?

Et merke formet som et trafikklys kan komme til å begrense matsløseriet vårt.
Det dreier seg om en patentert teknologi, som har fått navnet ”Oli-Tec”.
Den administreres av et verdensomspennende – hittil ikke navngitt – konsortium av investorer og produsenter, og forsknings- og utviklingsarbeidet hos noen av verdens største etikett-, maskin- og klebestoffprodusenter skal ha pågått i all hemmelighet over de seneste åtte årene.

Nå står teknologien øyensynlig foran et gjennombrudd.
Det engelske firmaet Open Life Packaging har allerede fått lisensen for UK og planlegger markedsintroduksjon tidlig neste år.


TTI

”Oli-Tec”-teknologien er konsentrert om en tid- og temperaturindikerende (TTI) etikett, som er i stand til å måle disse variablene.

Sentralt i løsningen står et display, som indikerer hvor ferskt den aktuelle matvaren er.
Opprinnelig ble innovasjonen rettet mot ferskvarepakninger, men den engelske lisenshaveren sier at etiketten, som kan varieres i form og størrelse, nå også kan gjøre samme tjeneste på krukker, flasker og kartonger.
  
– Fargene på etiketten blir aktivert straks pakningen blir åpnet første gang, heter det hos Open Life Packaging.
  
Nyansen forblir grønn så lenge det er trygt å spise innholdet, endrer seg til gult når ”best-før”-datoen er passert og til rødt når ”bør brukes innen”-fasen er inntrådt.

Den store hemmeligheten sies å ligge i spesielle enzymer blandet inn i trykkfargene.


Vil føre til mindre kastet mat

En talsmann for Open Life Packaging sier: – Det å lukte, smake og se er alt vi kan holde oss til når det gjelder graden av ferskhet på matvarer til nå.

Men denne etiketten er med på å illustrere med hjelp av kjente fargeindikasjoner hvordan det faktiske forholdet er.

Et eksempel: Når du åpner døra på kjøleskapet og ser den gule fargen, får du en visuell påminnelse: ”Spis meg nå, for levetiden er snart ute”.

Slik kan mye mat, som ellers kanskje ville bli kastet sammen med pakningen, kunne bli fortært.
  
Det er jo litt av et perspektiv sett i lys av at anslagsvis 1/3 av all mat i den siviliserte verden ender livet som søppel.
  
Firmaet skal ha investert 1 million GBP i en maskin til å produsere slike ”trafikklysetiketter”. Den sies å være klar for produksjon i januar 2012.
– Og så er det duket for markedsdebut like etterpå, heter det.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1