Tips redaksjonen
14.10.2011

MON-LOCK stopper tyveri af fortrolige oplysninger fra PC-skjermen

Trådløs skjermlås slår av og slår på PC-skjermen automatisk – og det er energibesparende.
DANBIT presenterer en smart, trådløs skjermlås i elegant design som fungerer helt uten bruk av koder, knapptrykk og andre tiltak.
  
MON-LOCKs primære mål er å hindre andre i å lese fortrolige og følsomme oplysninger og i og bruke PC-en når brukeren ikke sitter ved PC-arbeidsplassen.
  
Forlater brukeren arbedsplassen, vil skjermen straks slå seg av og slå seg på i det samme øyeblikket som den samme personen kommer tilbake.
  
MON-LOCK har en innstilling slik at brukeren kan velge hvor langt bort han kan bevege seg før skjermen slukkes.
Områderne er 1–3 meter, 4–7 meter og 8–12 meter.
  
MON-LOCK består av en liten USB-brikke, som skal sitte i USB-porten, og en liten flat sender i smart design.
Senderen kan bæres rundt halsen i den medfølgende stroppen.
  
MON-LOCK er energisparende siden skjermen straks slukker når brukeren forlater plassen sin.
  
Det er ingen begrensning med hensyn til hvor mange MON-LOCK som kan arbeide samme sted.

Signalene mellom senderen og mottakeren er sikret, slik at ingen kan ”overta” en fremmed skjerm.

Fjernes USB-brikken fra PC-en, vil skjermen straks slukke. Det er bare brukeren eller administratoren som kan frakoble skjermlåsen med et brukervalgt passord.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1