Tips redaksjonen
14.10.2011

Miljødugnad med rekordoppslutning

Returselskapet RENAS opplevde i løpet av første halvår 2011 den høyeste medlemsveksten siden oppstarten i 1999.
Den rekordstore økningen forklarer administrerende direktør, Gunnar Murvold, med økt miljøbevissthet hos norske bedrifter.

– Flere bedrifter som melder seg inn, betyr at flere er med på den store miljødugnaden som RENAS er en del av.

Vi er glad for å se en økning i antall bedrifter som tar sitt miljøansvar på alvor. I løpet av årets første seks måneder fikk RENAS 236 nye medlemmer.

Dette er den sterkeste medlemsveksten vi noensinne har hatt. I gjennomsnitt betyr dette 9 nye medlemmer hver eneste uke, opplyser Murvold.
  
Returordningen er bygd opp slik at det er næringslivet selv som har ansvaret for innsamling av avfall.

Murvold mener medlemsveksten demonstrerer at dersom næringslivet får tillit, viser de seg tilliten verdig.
  
– Det er viktig å merke seg at ansvaret for at EE-avfallet blir samlet inn og havner der det skal, er overlatt til næringslivet. Alt tyder på at norske bedrifter har et stadig sterkere miljøfokus, sier Murvold.
  
– Vi er et nonprofitselskap som ikke skal tjene penger, men på vegne av medlemmene oppfylle kravene i EE-regelverket.

 At de ser RENAS som den beste samarbeidspartneren de kan ha for å sikre en god håndtering av avfallet, er vi selvsagt stolte over, forteller Murvold.

Nærmere 2800 bedrifter er nå medlem av RENAS. Murvold ser dette i sammenheng med hvordan RENAS er bygget opp.
  
– Et medlemskap i RENAS skal være enkelt, rimelig og forutsigbart.

I fjor gjennomførte vi en medlemsundersøkelse der tilbakemeldingen fra medlemmene fortalte at det var nettopp disse kvalitetene de satte pris på ved RENAS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1