Tips redaksjonen
14.10.2011

Fra slam til biogass – miljøteknologi i verdensklasse

Blant de nominerte til Innovasjon Norges internasjonaliseringspris er miljøteknologibedriften Cambi ASA fra Asker med sin internasjonalt patenterte slambehandlingsteknologi.
Prisen deles ut i forbindelse med en høytidelighet i Oslo 16. november.

– Cambis slambehandlingsteknologi ansees i dag for å være verdensledende, og selskapet har i de siste årene hatt stor internasjonal suksess.

Cambi har vist en unik kombinasjon av teknologikunnskaper i verdensklasse, innovasjon i alle ledd og kompetanse på internasjonal forretningsutvikling, sier Toril Mølmen, direktør ved Innovasjon Norges kontor i Oslo, Akershus og Østfold.
  
Internasjonaliseringsprisen deles ut under arrangementet Skaperkraft, der de beste suksesshistoriene fra norsk næringsliv skal hedres.

Prisen deles ut til bedrifter som har oppnådd internasjonal suksess og som har potensiale for fortsatt vekst i utenlandske markeder.


Inntar den amerikanske hovedstaden
Miljøteknologibedriften Cambi er altså blant de nominerte med sine løsninger for produksjon av biogass fra kloakkslam, industrislam, matavfall, slakteriavfall og fiskeriavfall.

Med sin unike slambehandlingsteknologi, beskrives Cambi som en miljøteknologibedrift i verdensklasse.

Cambi har levert prosessanlegg som behandler slam fra 20 millioner mennesker så langt og har med det nesten 100 prosent markedsandel på forbehandling, såkalt termisk hydrolyse, foran biogassproduksjon.
  
Cambi har nylig vunnet et prestisjefullt oppdrag i Washington D.C., der de skal levere et hydrolyseanlegg for økt produksjon av biogass til et av verdens største avløpsrenseanlegg av sitt slag.


Dobbel kapasitet – halvert transport

Cambis unike miljøteknologiløsninger gir en fordobling av kapasiteten i bioreaktorene, økt biogassproduksjon og økt avvanningsgrad.

Kunden sparer bl.a. investeringer fordi Cambis anlegg er mer kompakte med 50–70 prosent mindre bioreaktorer, og de reduserer kostnader ved bedre avvanning av biogjødsel og dermed 50 prosent mindre transport.

Biogjødslet er uten smittestoffer, noe som gjør det attraktivt å resirkulere de verdifulle næringsstoffene til landbruk og matproduksjon.
  
– Noen av Cambis viktigste konkurransefortrinn har vært egenutviklet patentert teknologi, tett samarbeid med universiteter i USA og Europa, samt at bedriften var tidlig ute i sitt marked.

Men viktigst av alt har vært dyktige, standhaftige medarbeidere som har sørget for fornøyde kunder og høy kvalitet i alle leveranser – hjemme og internasjonalt, sier Pål Jahre Nilsen i Cambi ASA.
   
Med en eksportandel på 92 prosent i 2010 har Cambi vist stor vekst i både omsetning og resultat.
  
– Med et stadig større fokus på miljøvennlig energi og resirkulering av fosfor og nitrogen, ser vi et stort og voksende potensial for Cambis kostnads- og miljøeffektive teknologiløsninger.

Vi har allerede datterselskap i Danmark, Polen og England og er nå i ferd med å bygge opp selskap i USA, avslutter Pål Jahre Nilsen i Cambi.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1