Tips redaksjonen
23.09.2011

Avstandsmåler fra Leica

Leica DISTO DXT oppgis å være den eneste laseravstandslmåleren som er beskyttet mot vannstråler, og som er støvtett i henhold til IP 65.
 Huset og tastene er spesielt forseglet mot vann og støv, slik at det ikke er noe problem å rengjøre den under rennende vann.
  
De sensitive målekomponentene er beskyttet av faste gummideler slik at måleren er spesielt robust.

Den er drop-testet fra to meters høyde.
  
Leica DISTODXT har funksjoner som addering, subtrahering, areal- og volummåling, kontinuerlig måling og maksimums- og minimumsmåling.


 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1