Tips redaksjonen
23.09.2011

Danskebåten tar bølgen for den blå planeten

– Vi har tatt et betydelig skritt mot et bedre miljø, proklamerer maskinsjef Jens Grauballe Eriksen om bord i DFDS-skipet Pearl Seaways. – Det er et stort skritt mot et bedre miljø. Et stort skritt for vårt fremtidige medborgere, vårt samfunn. Vårt felles samfunn, understreker den erfarne maskinsjefen.

Den blå planeten
Sammen med Alfa Laval er det arbeidet i mange år med teknologiutvikling for å gjøre skip grønnere.

Eller mer blå, som det heter nå. Nå er blått det nye grønne – planeten består som vi vet, av 70 prosent vann – og det er her de marine interesser selv arbeider iherdig for å beholde de syv oseaner så rene som mulig.


Eliminerer risiko
– Vi kan ikke frakte ballastvann fra ett økosystem til et annet og slippe det urenset ut. Konsekvensene kan bli formidable.

Vi kan heller ikke risikere at det går olje fra lensevann over bord.

De nye renseteknologier spiller på lag med oss som ønsker å holde den blå planeten blå, forteller Chief Engineer Jens Grauballe Eriksen.

Han går i 14-dagers turnus sammen med Niels Mikkelsen om bord i Pearl Seaways, som trafikkerer strekningen Oslo – København – Oslo.

700 000 passasjerer fraktes hvert år, fordelt på Pearl og Crown. DFDS har seilt siden 1866 og har stolte tradisjoner.


Økonomiske incentiver
Innenfor enhver virksomhet i dag er det klare krav til lønnsom drift.

De investeringer som gjøres om bord, skal ikke bare være miljøriktige, men også være fordelaktige økonomisk.

Dette gjelder både PureBallast, som renser ballastvannet for organismer og PureBilge, som finrenser lensevannet og sørger for at det ikke slippes forurensning over bord.
  
– Derfor er vi tvunget til å sette oss nøye inn i hva som finnes av renseteknologi, hva som er tilgjengelig av utstyr på markedet og ikke minst hvilke lover og regler som gjelder og hvilke regelskjerpelser som er på gang før vi gjør investeringer.

Det sier seg selv at feilinvesteringer vil være ekstremt kostbart, påpeker Grauballe Eriksen.


Lønnsom investering
– Men vi skal ikke legge skjul på at det også er lønnsomt å investere i ny teknologi. Samtidig som kompleksiteten på kjemikaliene om bord blir større, kan man ikke lenger bare bygge på de eldre systemene med flere filtre, forteller Grauballe Eriksen.
  

Dette er noe en har forsøkt, resultatet er høye driftsomkostnader både når det gjelder energiforbruk, filtre, arbeidstimer samtidig som sluttresultatet ikke kan måle seg med for eksempel den nye PureBilge fra Alfa Laval.
  
– Den klarer rensing av lensevann helt ned til 5 ppm og overgår alle krav. Og Alfa Laval kan dokumentere dette.

For å si det enkelt: De driftstider og resultater Alfa Laval beskriver i sine manualer, stemmer godt overens med virkeligheten, forteller Grauballe Eriksen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1