Tips redaksjonen
23.09.2011

Opptak til Lederutviklingsprogrammet for byggenæringen

Senter for eiendomsfag og stiftelsen AFF opplyser at opptak til neste avholdelse av Lederutviklingsprogrammet for byggenæringen nå er i gang.
 Programmet henter sine erfaringer fra det velrenommerte Solstrandprogrammet, som eies av AFF.

Innhold
Programmet består av fire samlinger, fire nettverksgruppemøter og individuelt arbeid mellom øktene med bruk av programmets webportal.

Den pedagogiske rammen for samlingene består av korte plenumsforedrag om ledelse i teori og praksis samt erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, refleksjon og arbeid med personlig utvikling i lederrollen.

Læringsutbytte
• veldokumentert læringsprosess for ledere, hvor konkrete problemstillinger fra arbeidsplassen tas inn i gruppen.

• kursdokumentasjon fra AFF – Nordens beste lederutviklingsmiljø ifølge Financial Times.

• et unikt bransjenettverk som deltakerne kan spille på i videre karriere.


Målgruppe
Programmet er åpent for alle aktører i eiendoms- og byggebransjen, inkludert de deler av offentlig sektor som kan sidestilles hva angår arbeidsfelt.

Ønsket bakgrunn for deltakerne vil være minimum seks måneders erfaring i en lederrolle.


Bransjefokus:
Følgende toppledere fra næringen deltar som kveldskåsører i det faglige programmet for å bidra med sine bransjespesifikke perspektiver på ledelse:

• Pål Berger, adm. direktør i Rom Eiendom

• Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe Gruppen

• Paul E. Lødøen, adm. direktør i Oslo S. Utvikling

Pågående kull, som startet i mars, har deltakere fra bedrifter som Aspelin Ramm Eiendom, Entra Eiendom, Statsbygg, Selvaagbygg, Oslo kommune, Vital Eiendom, Optimo Prosjekt og Bergen og Omegn Boligbyggelag.


Datoer for samlingene:
1. samling: 19.– 20. oktober 2011
2. samling: 1.– 2. desember 2011
3. samling: 15.–16. februar 2012
4. samling: 10.–11. april 2012

Samtlige samlinger avholdes på Solstrand Hotel utenfor Bergen.

Påmelding:
Løpende påmelding. Antallsbegrensning – kun 24 plasser.

Påmelding kan skje via nettsiden: http://eiendomsfag.no/lederutviklingsprogrammet

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1