Tips redaksjonen
19.08.2011

Lakselusa krever ny teknologi

Nye pålegg fra Mattilsynet fra nyttår stiller store krav til oppdrettsansleggene. Inntil nylig har det ikke vært utstyr å oppdrive til å gjennomføre det som kreves.

– For å gjennomføre avlusing slik Mattilsynet krever, må vi kunne håndtere presenninger på størrelse med en håndballbane, under vann.

Tatt i betraktning at det er strømmer i sjøen og bølger på toppen, sier det seg selv at det er svært vanskelig, og at det krever kraftig utstyr, sier Magnar Svoren ved Marine Harvest.

Han driver oppdrett ved Maritim Park Raudeberg og har nylig tatt i bruk teknologi til en ny og krevende oppgave.

Krav om lukket behandling
Fra nyttår krever Mattilsynet at behandling mot lakseslus skal skje i helt lukkede systemer.

I praksis vil det si at man må trekke store presenninger under mærene og stenge de av, før en porsjon “luseknekk” tilsettes vannet.

Til dette kreves kraftig utstyr, på linje med utstyr som brukes til å trekke snurpenøter og store garnlenker.
  
– Heldigvis har arbeidsbåtene våre et hydraulisk opplegg med kran; dermed kan vi sette inn kraftblokker av denne typen, som klarer brasene.

Det er en velsignelse at noen har tatt utfordringen å lage slikt utstyr, sier Svoren.

Uten det nye halerne mener Svoren det ville vært nesten umulig å oppfylle kravene. Pålegget fra myndighetene vil føre til store investeringer og økte kostnader for næringen.
  
– Man skal være klar over at en mær i dag inneholder opp mot 100 tonn fisk.

Anleggene har de siste årene blitt stadig større, og det gjør ikke lusebehandling enkelt, sier Svoren.


Ikke leppefisk nok
Lakselus er en konstant trussel for oppdrettslaksen. I nøtene kan den vokse eksplosjonsartet.

Det ikke er mulig å skaffe nok leppefisk, og inntil videre er medisinering den eneste løsningen.

For at minimalt med medikamenter skal gå ut i havet, brukes presenning som går rundt hele mæren.
  
– En slik presenning er stor, tung, og vanskelig å håndtere. Vi har i samarbeid med oppdrettere utviklet denne oppdrettsblokka.

Den har tre ruller som får et godt grep på lusepresenningen.

Dette sparer tid og gir en mindre risiko ved setting og haling av presenningen, sier salgssjef ved Rapp Hydema Syd, Solbjørg Solgård.
   
Bedriften i Fredrikstad jobber nå for harde livet for å levere nok av dette produktet til oppdrettere.
  
– Myndighetene pålegger oss felles regionsvis avlusing hver annen måned. Vi synes den nedre grensen for behandling er satt svært lavt; derfor må vi behandle ofte.

I sommer har vi behandlet fire ganger. Jeg er usikker på om alle behandlingene er nødvendige.

Det er en risiko for at det kan oppstå økt resistens, men vi følger selvfølgelig opplegget, sier Geir Karstensen ved E. Karstensen Oppdrett ved Florø.

Han benyttet seg av de nye halerne, som inntil videre har fått navnet “Lusehaler”.        

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1