Tips redaksjonen
19.08.2011

Aktuelt seminarprogram på PEA-messen

Norsk Forening for Automatisering (NFA), som er samarbeidspartner til PEA-messen,
arrangerer to halvdagsseminarer under selve messen.
Temaene for disse er ”Trådløs sensorteknologi – brukererfaringer og løsninger” og ”Prosessoptimalisering og prosesskontrollstrategier”.

Trådløs kommunikasjon og sensorteknologi blir i økende grad benyttet i
automatiseringssystemer.

Fjerntliggende prosessavsnitt kan på en enkel og kostnadseffektiv måte integreres i resten av systemet, og trådløs kommunikasjon inngår som en del av reguleringssløyfen.
  
Vi ser forskjellige trådløsteknologier og standarder utvikle seg i forskjellige industrisegmenter. Eksempler her er Wireless HART, ZigBee, Bluetooth, WLAN, M2M osv.   
  
Seminarprogrammet spenner fra grunnleggende trådløs teknologi til brukererfaringer med Wireless HART.
  
Prosessoptimalisering er noe de fleste snakker om, men som få gjør. For noen tiår tilbake skyldte man på manglende instrumenteringsgrad, kommunikasjon og frihetsgrader for å kunne realisere dette.

I dagens systemer med busskommunikasjon og utstrakt bruk av motorstyring kan det meste realiseres, men metodikken og fagkunnskapen mangler ofte.
  
Prosessoptimalisering er ofte forbundet med øket kapasitet, sikkerhet og effektivitet samt forbedret produktkvalitet.

I prosessindustrien realiseres dette ofte gjennom settpunktsoptimalisering og riktig tuning av reguleringssløyfer.

I andre industrier ser man utstrakt bruk av robotsystemer og intelligente sensorsystemer.
  
PEA-messen 2011 arrangeres på Norges Varemesse 27.–29. september – parallelt med LAB-messen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1