Tips redaksjonen
19.08.2011

Innovasjonspris til miljøgründer

Elkems Forskningsfonds innovasjonspris gikk i år til dr. Knut Henriksen i Metallkraft. Henriksen fikk prisen for sin gründerinnsats for selskapet.
Metallkraft har spesialiset seg på å gjenvinne silisiumkarbid for saging av solcelleskiver.

Knut Henriksen har siden 2007 arbeidet med gjenvinning av silisiumkarbid og glykol fra saging av solcelleskiver og arbeider videre med også å utnytte silisium fra sagestøvet.
  
– Området som Henriksen og Metallkraft har spesialisert seg på, betyr mye for å fjerne potensielle forurensningskilder og for å returnere verdifulle råmaterialer til waferprodusenter.

Å skape verdi fra avfall gjennom miljøvennlige prosesser er en nødvendig utvikling, sier forskningsdirektør Ragnar Tronstad i Elkem Solar.
  
Metallkraft har hovedkontor i Kristiansand og produksjonssteder i Norge, Singapore og Kina. Selskapet har på fire år vokst fre én til 200 ansatte.
  
Knut Henriksen har tidligere jobbet med forskning i Elkem.
  
Prisen er på 50 000 kroner og deles ut til enkeltpersonereller grupper som driver med forskning og utvikling innenfor norsk metallurgisk og kjemisk industri.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1