Tips redaksjonen
19.08.2011

Nyttig arbeidsverktøy for arkitekter, ingeniører og prosjekteringsselskaper

HPs programvare ePrint & Share og en webbasert printer som Designjet T2300, kan gjøre arbeidsdagene mer effektive for arkitekter, ingeniører og prosjekteringsselskaper, som er avhengig av å utveksle arbeidstegnigner og korrekturer over lange avstander. 
Prosessen med utveksling av dokumenter skjer ved at de lagres på PDF- eller TIF-filer. Det er også mulig å gjøre dem om til AutoCAD PLT-filer.

Når de er digitalisert, kan filene bli delt mellom flere involverte personer i løpet av noen minutter ved noen få tastetrykk.
  
I tillegg til rask skanning til store formater kan tegningene bli kopiert, noe som gjør at de seneste tegningene kan bli gjort tilgjengelige for videre bearbeiding i eller utenfor kontoret.

Muligheten for å skanne og dele dokumentene med andre gir de involverte en følelse av å delta i prosessen selv om de befinner seg på forskjellige steder i verden.
  
Klare, oppdaterte filer kan raskt gjøres tilgjengelige for beslutningstakere uansett hvor de måtte befinne seg, noe som gjør det mulig respondere raskere, og noe som i tillegg kan redusere forsinkelser i beslutningsprosessen.

Filer kan lagres i et ”bibliotek”, og til forskjell for FTP-skanning er det mulig å vite om de man ønsker skal se filene, virkelig har gjort det. 


Serious business
Når det eksisterer mange løsninger for å gi de involverte i et prosjekt adgang til filene kan det være vanskelig å vite sikkert om de faktiske har åpnet og lest filene.

Men ved å legge informasjonen inn på for eksempel en ftp-site kreves det en bekreftelse fra de involverte på at den er blitt mottatt og lest.

Et system som viser at en ny fil har blitt mottatt og åpnet, gir derfor en garanti for at alle snakker om den riktige versjonen.
  
Noe av det arkitekter, ingeniører og prosjekteringsselskaper har til felles, er at de arbeider med komplekse, kritiske og kostbare prosjekter med stramme tidsfrister der forsinkelser ikke bare er kostbart, men der forsinkelser også kan få konsekvenser for parter utenfor selve prosjektet.

Funksjonalitet, pålitelighet og kostnadseffektivitet er viktige faktorer når man skal velge nytt datautstyr og ny programvare.

HP ePrint & Share og HP Designjet-skriver tilbyr en infrastruktur som er designet spesielt for de yrkesgruppene vi her har snakket om.
  
For nærmere informasjon se www.hp.com/go/eprintandshare.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1