Tips redaksjonen
19.08.2011

Gjenvinner flasker, bokser og kartonger som aldri før

Velfungerende retursystemer for drikkevareemballasje og forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall sikrer at en stadig høyere andel av tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger gjenbrukes eller gjenvinnes. Det er godt for miljøet.

– Dette betyr mindre forsøpling og bedre utnyttelse av ressursene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
  
De fleste retursystemene for drikkevareemballasje rapporterer bedre resultater enn året før.

Bryggeri- og drikkevareforeningen rapporterer at så godt som alle ombruksflasker laget av plast og glass ble returnert.

De fylles på nytt og går i en rundans mellom bryggeri og forbruker. Det samme gjelder Ringnes’ salg av restaurantflasker.
  
– Nordmenn flest har det i ryggmargen – drikkevaremballasje skal ikke kastes – men returneres. Det er vi fornøyd med, sier Ellen Hambro.


Holdningsskapende arbeid
For Resirks retursystem for gjenvinnbare plastflasker og bokser i aluminium og stål, er det også høy returandel.

Selskapet legger ned betydelig innsats i holdningsskapende arbeid.
  
Gjenvinningen av drikkekartong fra skoler og barnehager er også høy.
  
– Avgiften på drikkevareemballasje er der for å hindre forsøpling og sikre høy innsamlingsgrad.

Ordningen skal sikre ombruk og miljømessig forsvarlig gjenvinning av drikkevareemballasje, forteller Hambro.
  
Klif ser også at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall har bidratt til at emballasje som ikke lenger havner på deponi, i stedet går til energigjenvinning.
  

Kan få fullt avgiftsfritak
Forventet returandel for drikkevareemballasje fastsettes årlig av Klif. Andelen beregnes etter hvilke returandeler som er oppnådd foregående år, samt andre opplysninger som forventes å påvirke returandelen kommende år.

Vedtak om returandel legges til grunn for reduksjon i miljøavgiften.

Fullt avgiftsfritak fra miljøavgiften gis til retursystemer som får en fastsatt returandel over 95 prosent.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1