Tips redaksjonen
19.08.2011

Fremtidsrapport: – selvbetjent helsevesen innen 2020

Mens dagens helsedebatt handler om sykehusnedlegging og milliardkutt, kommer ny teknologi til å revolusjonere forholdet mellom helsevesenet og pasienter de nærmeste årene, ifølge en ny rapport.

Arbeidsstasjoner som måler blodtrykket og skanner øynene dine for sykdomstegn og legebesøk i stuen din via videokonferanse.

Fremtidens helsevesen vil være selvbetjent, slår den ferske rapporten ”The Future” fast.

Analysebyrået Global Futures and Foresight har basert seg på over 150 kilder i rapporten, som er laget på oppdrag for Steria.
  
– Stadig flere nordmenn bruker Internett for å finne informasjon om helse og sykdom samt dele erfaringer med andre i samme situasjon.

De siste årene har vi også begynt å se mer digital kommunikasjon mellom bruker og helseapparat, og fritt sykehusvalg er også en del av dette bildet.

Likevel er vi bare i startgropa, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.


Krise gir helseinnovasjon
I Norge raser helsedebatten etter at flere store og små sykehus har måttet kutte i budsjettene og legge ned avdelinger.

Nedover i Europa øker presset på offentlige helsetjenester på grunn av gjeldskrisen – samtidig som befolkningen blir stadig eldre og dermed får større behov for helsetjenester.
  
Fremtidsrapporten hevder at de stadig større problemene vil bane vei for nytenkning og innovasjon, der ny teknologi – og ny bruk av eksisterende teknologi – i løpet av en tiårsperiode fullstendig vil endre måten vi mottar helsetjenester på.

Selvbetjening vil innføres for å bruke ressursene mer effektivt, redusere kostnader, få ned behandlingstiden og fordele kompetanse og kunnskap på en bedre måte.
  
– Norge er langstrakt og tynt befolket i forhold til mange andre land, noe som gjør det ekstra utfordrende å tilby like gode helsetjenester til alle innbyggere overalt i landet.

Derfor er det grunn til å tro at trenden med selvbetjening også gjelder oss, sier Lindgren.


Krever samarbeid og lærevillighet
Han understreker at en vellykket overgang til mer selvbetjente helsetjenester krever klarsynte beslutningstakere, et omfattende og langsiktig samarbeid mellom helsesektoren og IT-bransjen og at man er villig til å lære av andres erfaringer fremfor å sitte i siloer. 
  
– Samhandling og informasjonsutveksling er viktige nøkkelord, og det stiller krav både til teknologi og ikke minst holdninger, kultur og vilje til samarbeid i helsesektoren.

I tillegg må det selvsagt tilrettelegges for enkeltgrupper, som eldre med lave teknologiske ferdigheter, slik at ingen faller utenfor i fremtidens helse-Norge, sier Lindgren.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1