Tips redaksjonen
19.08.2011

Individuell helsetjeneste sparer samfunnet for milliarder

Qiagen er et internasjonalt selskap som har spesialisert seg på teknologier som gir sikrere diagnostisering og mer målrettet og individuell, medisinsk behandling av pasienter. Sparepotensialet er enormt.

Pasienter reagerer ofte forskjellig på medisiner uavhengig av faktorer som alder og vekt.

En effektiv behandling på én person kan ha ingen eller svært liten effekt på en annen, eller kanskje til og med negativ effekt.

Hovedårsaken til denne varierende effekten er forskjellene i menneskenes genetiske sammensetning.

Hvis man kjenner de individuelle forskjellene i det menneskelige genomet, kan man også skreddersy behandlinger for pasientene.

Det er dette som er selve grunnlaget for Qiagens såkalte Personalized Healthcare, som best kan oversettes til personlig eller individuell helsetjeneste.


Målrettet behandling
Grunnlaget for Personalized Healthcare er pharmacogenomics, som er et nytt felt i studiet av farmakologi.

Her forsøker man å finne ut hvordan en persons genetiske sammensetning påvirker kroppens respons på medisiner.

Pharmacogenomics gjør det mulig å utvikle nye behandlingsmåter for bestemte grupper og sette helsearbeidere i stand til å tilpasse behandlingene for å oppnå best mulig resultat.

I stedet for å prøve og feile kan man straks velge den mest effektive medisineringen med færrest mulige bivirkninger.

DNA-tester kan også bli brukt for å forutsi sannsynligheten for om pasientene vil få spesiell sykdom i løpet av livet i tillegg til å identifisere mange sykdommer.

For eksempel kan molekylærdiagnose gi en rask og nøyaktig identifisering av den eksakte typen av brystkreft hos en bestemt kvinne og dermed den mest effektive behandlingen. 
  
Nøkkelen til individuell medisinsk behandling er den nære forbindelsen mellom behandlingsformer og diagnose, eller den såkalte theranostics.  


Økonomiske og sisiale gevinster
Hvert år blir det brukt enorme beløp på medisiner og behandlinger som viser seg å være ineffektive og til og med skadelige for enkelte mennesker.

Studier i USA har vist at effekten av de vanligste medisinene har ønsket effekt på færre enn 60 prosent av pasientene.
  
Personlig helsetjeneste kan møte disse utfordringene ved å gi en mer optimal og sikker effekt og trygghet for spesielle pasientgrupper eller for enkeltpasienter.

Ifølge markedsundersøkelser vil det globale sparepotensialtet fra personlig helsetjeneste være 380 milliarder USD.

Og da er det ikke overraskende at markedet for produkter innenfor personlig helsetjeneste har vokst med 24 prosent de siste ti årene.

I 2008 beløp dette seg til 13 milliarder USD. Man forventer videre sterk vekst i årene som kommer.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1