Tips redaksjonen
19.08.2011

EID kommune er årets varmepumpekommune

EID Kommune i Nordfjord er av Norsk Varmepumpeforening blitt kåret til årets varmepumpekommune for sin framtidsrettede satsing på fjordvarme for oppvarming og kjøling av bygninger.

Magne Hjelle i selskapet Fjordvarme mottok prisen på vegne av kommunen og uttalte at prisen inspirerte til videre satsing på miljøvennlige energiløsninger i kommunen.

Kommunen har vært en pioner ved å satse på kaldtvanns distribusjonssystem fremfor tradisjonell fjernvarmeutbygging.

Juryen mener dette kan være et alternativ for andre mindre tettsteder og kommuner som ønsker en miljøvennlig energiforsyning.

Totalt er det 38 lokale energisentraler med varmepumpe tilknyttet distribusjonsnettet, og det er 23 bygg som utnytter frikjøling fra anlegget.
  
Øvrige nominerte kommuner var Flå kommune, som har satset på en energisentral med varmepumpe tilknyttet 22 energibrønner, og Ørland kommune som varme opp Brekstad sentrum med energi fra Trondheimsfjorden.
  
Tidligere vinnere av denne prisen er Oslo kommune, Oppegård kommune og Hornindal kommune.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1