Tips redaksjonen
16.06.2011

Toget får bedre internett

Ny avtale mellom NSB og Telenor vil gjøre det lettere å ringe og surfe på toget.

– Nå får togene utstyr som gjør at passasjerene kan ringe og surfe uten at de blir brutt.

Togsettene oppgraderes med antenner på taket og utstyr for å formidle Internett via trådløst nett.

I tillegg får de såkalte repeatere, som forsterker signalene om bord, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.
  
Hittil har det ikke vært lett å få internettilgang når du er på toget. Å ringe har også vært en blandet fornøyelse. Det skyldes blant annet at metallet i vognene blokkerer signaler utenfra.
  
– Det har vært et stort påtrykk, særlig fra pendlerne, for å få bedre internettmuligheter på togene.

Det er da også pendlerne som prioriteres først når vi nå ruller ut det nye utstyret, sier Jan Christiansen, IKT-direktør i NSB.
  
I tillegg til strekningen Skien–Oslo–Lillehammer er trådløs surfing på togets modem foreløpig et tilbud til reisende med Bergensbanen og Østfoldbanen på et begrenset antall avganger.
  
– Vi ser at bruken går rett til værs på disse strekningene, sier Christiansen.


Også i tunneler
NSB har gjennom en offentlig anbudskonkurranse valgt å inngå avtaler med Telenor og ICE.

Til sammen gir de to leverandørene god dekning og kapasitet, mener NSB. Avtalen ble signert i midten av mai og innebærer at teknologien nå rulles ut i større skala.
  
– Nettilgangen må fortsatt basere seg på den eksisterende dekningen utenfor togsettet.

Det betyr at farten på nettet vil variere litt, men den blir veldig mye bedre enn i dag, sier Abraham Foss i Telenor.
  
Løsningen NSB har valgt, leveres av det engelske selskapet Nomad Digital. Teknologien brukes i flere andre land, blant annet Storbritannia og USA.
  
Parallelt med at togsettene får bedre utstyr, er Jernbaneverket i ferd med å bedre dekningen inne i togtunnelene.

Utstyr er allerede på plass i Oslotunnelen, mens det i disse dager monteres i tunnelene på strekningen Skien-Lillehammer.


Alle får
NSB lover at alle regionsstrekningene skal få nett i løpet av inneværende år, men i første omgang ikke alle togsett og avganger.
  
For å montere det tekniske utstyret må togsettet tas ut av trafikk i en kortere periode. NSB vil fra 2012 starte innfasingen av 50 nyinnkjøpte togsett, som alle har utstyret ferdig montert.

Nettsurfing er inkludert i togbilletten. Før avgang må du opprette brukerkonto på denne nettsiden: http://www.nsb.no/registrering

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1