Tips redaksjonen
16.06.2011

Frydenbø Industri etablerer seg på Møre

Frydenbø kjøper 100 prosent av aksjene i Elek og sikrer seg derved et godt fotfeste på Mørekysten.

Fra før består Frydenbø Industri av selskapene Frydenbø Power AS, Frydenbø Sabb
Motor AS, Frydenbø Electric AS, Frydenbø Marine Services AS samt en andel av det tyske selskapet Schottel Group, som er en av verdens ledende leverandører av propellsystemer.
  
Tidligere i år kjøpte konsernet halvparten av selskapet Øksfjord Slipp og Mek AS i Finnmark og fikk derved et solid brohode også i Nord.
  
Frydenbø Industri har lenge hatt som mål å utvide sitt geografiske nedslagsfelt, og
satsingene på Møre og Nord Norge er begge viktige i denne sammenhengen.
  
Konsernet vil utvide sin omfattende maritime virksomhet til også å omfatte offshorenæringen.

For en tid siden kjøpte konsernet et område på Hanøytangen og vil bygge et nytt anlegg der for salg av utstyr og servicetjenester til skips- og offshore industrien.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1