Tips redaksjonen
16.06.2011

Gjør fôring av fisk lettere

Ny teknologi kan automatisere fôringen av oppdrettsfisk og bedre tilpasse fôringsmengden til fiskens appetitt.

– Målet er å øke utnyttelsen av fôr, det vil si å øke mengden fisk produsert per kilo fôr, og å gjøre fôringen mer kostnadseffektiv.
  
Det sier Rune Melberg, postdoktor i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS).
  
I sin doktorgrad utviklet Rune Melberg teknologi for å automatisere fôringen av oppdrettsfisk og bedre tilpasse fôringsmengden til fiskens appetitt.

Nå starter et nytt prosjekt som skal verifisere teknologien med tanke på kommersialisering.
  
Dersom mengden fôr blir bedre tilpasset fiskens appetitt, vil oppdrettere i større grad kunne unngå såkalt fôrspill, det vil si at fisken får mer mat enn den spiser.
  
Det vil også bli lettere å unngå at fisken mates for lite, noe som er viktig for å sikre god vekst.

Kilde: forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1