Tips redaksjonen
15.06.2011

Bomveiene går på nett

Nordmenn flest har ikke lenger et større utvalg mynter i lomma. Dermed går bomveiene på nett.

– De klassiske bomkassene er i ferd med å bli passé. Det er ikke lenger vanlig å ha 30–40 kroner i småpenger i lommeboka, sier Marianne Tveito i Inatur.
  
Inatur.no er Norges største på salg av fiskekort og jaktkort på Internett. Portalen eies av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Statskog, Norges Skogeierforbund, Norske Lakseelver og Norges Fjellstyresamband.
  
Nå har de også gjort det mulig for friluftsfolket å betale parkerings- og bomavgiften med mobiltelefonen.
  
– Når du kommer til bommen, betaler du ved å sende en sms, som du så får sms-kvittering for.

Summen belastes telefonregningen din. Eller du kan gå inn på inatur.no med mobilen og betale med kredittkort online.

I begge tilfeller kan oppsynet sjekke i etterkant om bilnummeret er registrert som betaler, sier Tveito.


Mye tyveri
Bomkasser står ubevoktet mye av tiden og er utsatt for innbrudd og hærverk.
  
– Vi har tyveri fra kassene våre hvert år. Enten er en kasse brutt opp, eller så er det gjort forsøk på det.

Eller så har de saget av hele kassa og stukket av med den. Uansett betyr det merkostnader på noen tusen kroner for oss, sier Pål Malmo i Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.
  
Det kommunalt eide foretaket forvalter store deler av Steinkjers skogeiendommer, rundt 200 000 mål.

Fra neste år skal alle avgifter til bomveier og parkeringsplasser skje via telefon. Dermed slipper forvalteren utgiftene som hærverk og tyveri fører med seg. Jobben med å tømme automatene blir også borte.
  
– Jeg er sikker på at kontant betaling for bompassering og parkering etter hvert fases ut andre steder i landet også, sier han.
  
Tiden har løpt fra disse kassene, mener Malmo.


Kjent formel
Inntektene fra bommene går til vedlikehold av skogsbilveier og parkeringsplasser samt til  brøyting om vinteren.
  
Den nye betalingsløsningen er utviklet og driftes av Inatur Norge i samarbeid med WTW AS.
  
– Bomavgift med mobil er tilsvarende løsning som Inatur benytter på salg av fiskekort med mobil, en tjeneste som ble tatt i bruk våren 2010 og som er blitt en suksess, sier Marianne Tveito i Inatur.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1