Tips redaksjonen
19.05.2011

BioCity Nottingham – en høyteknologisk rugekasse

BioCity i Nottingham er en av de største rugekassene (incubators) i Storbritannia.
Selskapet, som ble etablert i 2003, sørger for at nesten 70 firmaer med mer enn 525 ansatte kan drive innovativ virksomhet i hjertet av Nottingham i East Midlands.

BioCity er et nonprofit-selskap. Målet er å sørge for at selskaper innenfor bioteknologi og helse kan etablere og utvikle seg, og forhåpentlig gjøre suksess.

BioCity disponerer et areal på hele 129 000 sq ft (square feet), der deltakende selskapene kan leie fleksible laboratorier, diverse utstyr, kontorfasiliteter, møtlokaler og konferansesaler.

BioCity hjelper både nystartede selskaper, etablerte små og mellomstore selskaper, virksomheter med utspring i universiteter og utenlandske selskaper som ønsker å etablere en EU-base.
  
Nottingham ligger i East Midland, et område med 4,5 millioner mennesker. I distriktet finnes gruvedrift og annen industri.

Hele 500 selskaper driver innenfor helse og bioforskning.

De flese er små og mellomstore. Av store selskaper kan nevnes Alliance Boots (et Nottingham-selskap), 3M Healthcare, Astra Zeneca og Parexcel. 

iNET
BioCity ser på innovasjon som nøkkelfaktor i et konkurranseutsatt marked. Chief executive i BioCity, Glenn Crocker, definerer innovasjon som ”en suksessrik utnyttelse av en produktidé”.

Men det er ikke gitt at sukesssen kommer. Det å skape innovasjoner er derfor en risikabel reise inn i det ukjente.

I en startfase trenger derfor små og mellomstore bedrifter ressurser i form av mennesker, tid og penger.

Og de trenger i tillegg tilpasset informasjon, rådgivning og nettverk. Og her kommer BioCity inn med en hjelpende hånd.

I tillegg til å legge de fysiske forholdene til rette tilbyr selskapet et viktig nettverk, iNET, som ble etablert i 2008.

Dette er en tjeneste som skal bidra til å utvikle relasjoner mellom selskaper (face to face), tilby spesialisttjenester, skape synergier og ganske enkelt få ting til å skje.

For å si det på en annen måte: BioCity skaper en sosial og en finansiell infrastruktur som skal hjelpe bedriftene til å lykkes, en smøreolje som skal få hjulene i maskineriet til å gå raskere rundt.
   
Mobius Life Sciences
En forutsetning for å lykkes er startkapital. Mobius Life Sciences er BioCitys finansielle arm som har som oppgave å bidra med kapital.

I kombinasjon med Nottingham Council vil dette såkornfondet investere i en tidlig fase i selskaper med stort potensial.

Dette gjelder selskaper innenfor farmasi, bioforskning, medisinsk teknologi og helse. Investeringen vil normalt være inntil 100 000 britiske pund.

Mobius vil være representert styrene til selskapene de investerer i, og vil bruke sitt nettverk til å gi råd og støtte til selskapene og på denne måten bidra ytterligere til vekst og utvikling.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1