Tips redaksjonen
19.05.2011

X-Noise støydemper Goliat

– Norsk spissteknologi fra X-Noise AS og Slåttland-gruppen er valgt som løsning for støyreduksjon til deler av det prosessutstyret som benyttes til Goliat.
Kravet til støyreduksjon er stor, og det ligger en meget høy grad av anerkjennelse i å bli valgt som leverandør, sier daglig leder Arnt Inge Steffensen i X-Noise.

Gjennom leveranser frem til sommeren skal Rakkestad-bedriften X-Noise AS sørge for at et stort antall støykilder på det flytende produksjonsanlegget dempes i tråd med dagens miljøkrav.
  
Hos X-Noise noterer man seg at flere og flere blir bevisste på å ivareta de menneskelige ressursene på best mulig måte.

Tiltak for støydemping i alle sammenhenger er derfor på fremmarsj, også uavhengig av stadig skjerpede krav.
  
– Ved å ivareta helse, miljø og trivsel skaper slike tiltak også direkte resultater, og dermed blir dette en vinn-vinn-situasjon.

Lyd er komplisert å beregne, men med vår teknolgi og erfaring er vi i stand til å utforme løsninger som gir optimalt resultat.

Alle utfordringer er i prinsippet løsbare, forklarer Steffensen.

Høyteknologisk spydspiss
Olje- og gassbransjen har som høyteknologisk bransje vært en spydspiss på dette området.

Fokus på støydemping og miljøforbedring er konstant, og kravene omfattende.

I et prestisjeprosjekt som Goliat på mange måter er, sier det seg selv at utfordringene er mange for leverandørene som har kjempet om kontrakter.
  
– På denne bakgrunn er vi stolte av at utbyggerne valgte våre løsninger for å dempe de mange og ulike støykildene på FPSO-en.

Det er nok en bekreftelse på at vår kompetanse på industriell støydemping er anerkjent i bransjen, og at våre lav-vekt og fleksible, modulbaserte løsninger foretrekkes både av praktiske og kvalitetsmessige hensyn, sier Steffensen.
  
– Ordren er av en meget betydelig størrelse for oss og vil bidra til å gjøre et solid selskap enda bedre rustet til å utvikle teknologien videre, i takt med krav og forventninger fra olje og gass industrien, avslutter Steffensen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1