Tips redaksjonen
19.05.2011

Jenterevolusjon på NTNU

Årets søkertall fører til nye rekorder for NTNU. Det er første gang at så mange jenter vil studere teknologi, og det er rekordmange som har rangert NTNU på førsteplass.

Nå er det klart hvor mange som ønsker å studere ved de ulike utdanningsinstitusjonene i Norge.  Tallenes tale fra Samordna Opptak er klar: I år er det 11 637 søkere som har rangert NTNU på førsteplass.

Det er første gang at over 11 000 søkere har NTNU på toppen av listen.

Dette utgjør 10,71 prosent av den totale søkermassen i Norge, og en økning på 9,92 prosent i forhold til antall førsteprioritetssøkere i 2010.
  
Totalt har 26 751 søkere studier ved NTNU som et alternativ på søknaden sin. Stadig flere av dem er jenter. Totalt er 53 prosent av søkerne jenter. 

Jenterekord innenfor teknologi
I år har 870 jenter femårige masterprogram i teknologi som sitt førstevalg, noe som utgjør en andel på 26,31 prosent, og en økning på hele 12,84 prosent fra 2010. 

Til sammenligning var det 416 jenter i 2005 som ønsket å studere teknologi ved NTNU. 
Rektor Torbjørn Digernes gleder seg over de sterke søkertallene, og særlig over utviklingen i kvinnelige søkere til teknologiutdanningen.
  
– Erfaringsmessig har de jentene som søker seg til disse utdanningene, svært gode karakterer, så med en kvinnelig søkerandel på 26 prosent kan hver tredje student som får plass på masterprogrammene i teknologi i høst, være jente.

Sammenligner vi med tallene fra 2005, har vi hatt en økning i kvinnelige søkere på godt over hundre prosent.

Dette er en formidabel utvikling, som har sammenheng med en bevisst og solid satsing gjennom flere år, både fra NTNU og andre gode krefter, sier NTNU-rektoren.

Pilen peker oppover
Antall førsteprioritetssøkere til femårige masterprogram i teknologi/sivilingeniørutdanning har økt med 113 søkere fra 2010, noe som utgjør 3,5 prosent. 

Det er flest førsteprioritetssøkere til Industriell økonomi og teknologiledelse, mens Ingeniørvitenskap og IKT har den største økningen på hele 43,5 prosent. 

I 2005 var antall førsteprioritetssøkere til femårig master i teknologi 2535. I år er det 3307. Det utgjør en økning på 23,3 prosent.

Psykologi mest populært
Det er veldig gode søkertall til det nye seksårige profesjonsstudiet i psykologi. Det er 1297 søkere som har dette som førsteønske, og 3721 søker på dette studieprogrammet totalt.

Med kun 58 studieplasser er dette det programmet ved NTNU som har flest søkere per studieplass.

Tidligere var dette studiet mer oppdelt, men i år søker man seg rett inn på en seksårig studieplass.


Dobbelt så mange søkere
Realfagene kan igjen vise til økte søkertall. Samlet sett har realfagene en økning på 15,4 prosent.

Det femårige masterprogrammet i bioteknologi kan vise til en økning på over 50 prosent, mens det er biologi og informatikk som har flest førsteprioritetssøkere. 

Populær lærer- og lektorutdanning
Det er fortsatt økning i søkere til NTNUs lærer- og lektorutdanninger. Den totale økningen er på 10,4 prosent.

102 av søkerne har lektorutdanning realfag som sitt førstevalg. Siden 2007 har antall søkere til dette programmet økt med 47 prosent.

Færre søker medisin- og arkitektutdanning
Profesjonsstudiet i medisin og arkitektutdanningen har begge en nedgang i søkere på henholdsvis 11,3 og 13,8 prosent.

Men søkertallene er fortsatt høye, og disse fagene opprettholder sin posisjon blant de studier det er vanskeligst å komme inn på i Norge.

Humanistiske fag har samlet sett en nedgang på 3,3 prosent, mens Samfunnsvitenskapelige fag kan vise til en økning på 24,7 prosent. 

En del av denne økningen skyldes søkere til profesjonsstudiet i psykologi.
  
Det totale søkertallet til norske utdanningsinstitusjoner via Samordna opptak er 108 605, noe som er en økning på 5201 søkere sammenlignet med 2010. Hele 59,4 prosent av dem er kvinner. 

Kilde: NTNU

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1