Tips redaksjonen
19.05.2011

Hvordan kan skoler få mest mulig ut av eksisterende IT-infrastruktur?

Hovedprioriteten for alle skoler er å sikre at utdanningsstandarden vedlikeholdes, og i en verden som i stadig større grad domineres av teknologi, må man sørge for at barn går ut av utdanningssystemet med kunnskapen de trenger.
Så kan skoler realistisk sett klare seg med en ”gjøre mest mulig ut av det vi har”-holdning?

Kanskje de ikke har noe valg, men med tanke på teknologi finnes det en rekke løsninger for skoler, høyskoler og universiteter for å sikre at utstyret deres vedlikeholdes eller oppgraderes på den mest kostnadseffektive måten, til fordel for lærere, elever og studenter på lang sikt. Dette uten å tømme bankkontoen på kort sikt.  
  
For enhver utdanningsinstitusjon er nettverket helt avgjørende.

Et robust nettverk lar lærerne bruke interaktive ressurser med multimedieteknologi i timer.

Det kobler også sammen ulike avdelinger og sikrer at lærere, foreldre og elever kan få tilgang til informasjon både på og utenfor skolen.

Enten vi snakker om en grunnskole med seks klasserom, eller en ungdoms- eller videregående skole med 2000 elever, er utfordringen å opprettholde et stadig voksende komplekst nettverk for å sikre det høyeste nivået av sikkerhet, effektivitet og tilgjengelighet til lavest mulig pris. 

Små skoler
Administrasjon av mindre skolenettverk anses nå som et voksende marked for leverandører av nettverksinfrastruktur.

Da små skoler ofte mangler en IKT-spesialist og står overfor stadig mer komplekse IT-systemer, settes dette ofte bort til en ekstern virksomhet eller konsulent slik at skolen kan konsentrere seg om undervisningen.

Selv om dette ikke alltid er det billigste alternativet på kort sikt, betyr det at skolen kan garantere at den mottar et godt nivå av service og IT-støtte fra eksperter, og at den har noen å ringe dersom det oppstår problemer – som i sin tur sparer penger på lang sikt.
  
En annen trend som har vokst frem, er bruken av vertstjenesteleverandører som kan tilby tjenester for nettverksadministrasjon for en relativt liten månedlig avgift.

Denne leverandøren kan overvåke og identifisere feil i nettverket før de oppstår, og iverksette tiltak for å hindre nedetid eller nedsakking av nettverket, for eksempel på travle undervisningstidspunkter.   
  
Da mange skoler benytter seg av gamle systemer, har de til nå ofte brukt en kombinasjon av gjennomgående og crossover-kabler for Ethernet for å koble alle dataenheter i klasserom sammen via Ethernet-svitsjer.

Dette kan være dyrt og tidkrevende, da mange eldre huber og svitsjer gjerne hadde manuelle velgerbrytere som økte sjansen for installasjonsproblemer som følge av menneskelige feil.

En kostnadseffektiv løsning som mange skoler bruker, er en automatisk MDI/MDI-X konfigurasjonsfunksjon som kobler sammen alle kabler automatisk og fjerner behovet for crossover-kabler og problemene knyttet til disse.

Vi vil også anbefale kretsbeskyttelse, som beskytter mot utilsiktede ledningsfeil og bidrar til å forebygge problemer, da implementeringen av den automatiske MDI/MDIX-funksjonen gjør det lettere å danne ulovlige kretser dersom kablene kobles til feil svitsjporter.

Store skoler
Store skoler og høyskoler benytter seg gjerne av sitt eget IT-team som tar seg av nettverket, men jo større nettverk, desto større er risikoen for en eller annen form for “angrep” som vil få følger for flere brukere.

Mer omfattende nettverk krever et høyere nivå av sikkerhet, og nå som større institusjoner tilbyr mer nettverkstilgang for lærere, elever og foreldre fra eksterne beliggenheter samt på tvers av én eller flere skolebygninger/universitetsområder, betyr dette at enda flere enheter er knyttet til nettverket.   
  
Vi anbefaler alltid tre nivåer av sikkerhet for enhver skole eller ethvert universitet.

Vi kaller dette Tri-autentisering for å muliggjøre ensrettet inspeksjon av alle brukere og enheter som ønsker tilgang til nettverket, som i sin tur styrker sikkerheten maksimalt.

Dette gir sikker nettverkstilgang for enhver bruker – foreleser eller student – hvor som helst på universitetsområdet og utføres ved hjelp av tre autentiseringsmetoder: 803.1x, MAC-basert og web-basert, alle på samme port. 
  
Større skoler kan også med fordel installere programvare som forenkler administrasjonen ved å integrere nettverkstjenester i eksisterende svitsjer, slik som vår “Nettverk i en boks”-tjeneste.

Denne inneholder en rekke sikkerhets- og administrasjonstjenester som er ideelle for overvåking av et stort skolenettverk, slik som en Radius-server som kan kontrollere identiteten til brukere for å holde nettverket trygt og fritt for uønskede gjester, samt utføre Tri-autentisering.
  
Den største fordelen med IT for større skoler er at de blir i stand til å bruke nettverket til å automatisere kommunikasjonen, som når de sender tekstmeldinger til foreldre, noe som sparer penger til porto og utskrift av brev.

Dagens generasjon av digitale innfødte er godt kjente med moderne kommunikasjonsmidler og er vante til å gå inn på nettverk for å laste ned informasjon og sende inn lekser, derfor er et sikkert nettverk helt avgjørende for å holde denne prosessen ved like. 

Fremtiden
Tiden vil vise hvilke følger budsjettkuttene vil få, men det som vil bli avgjørende, er hvordan skoler bruker de begrensede budsjettene sine på en smart måte for å vedlikeholde eller heve standarden.

Kvaliteten av nettverket bør være noe som lærere og elever ikke engang legger merke til – det skal bare kjøre i bakgrunnen, men er enormt viktig for at alle skal kunne gjøre jobben sin, og til syvende og sist for å hjelpe barn til å lære.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1