Tips redaksjonen
19.05.2011

Hårtester avdekker misbruk av medisiner og alkohol

Britiske Trimega Labs gjennomfører avanserte testmetoder for å finne ut om personer misbruker medisiner og alkohol.
Testene er svært nøyaktige og gir en høy grad av sikkerhet. De har vært brukt som bevis i mange rettsaker.

Forsikringsselskaper er blant selskapes faste kunder. Ved alvorlige ulykker, som for eksempel har hatt dødlig utfall, kan det av og til være mistanke om at piloter, kabinansatte eller sjåfører har vært påvirket av alkohol eller medisiner.

Gjennom grundige anlayser av blant annet hårprøver, kan Trimega skaffe nokså sikre data om dette, noe som kan være avgjørende når det gjelder forsikringsoppgjør.

I enkelte land, blant annet USA og Sør-Afrika, er det problemer med at pasienter får leger til å skrive ut resepter på medisiner som pasientene etterpå selger til rusmisbrukere.

Ved mistanke om dette kan Trimegas sofistikerte analysemetoder være til stor hjelp for politi og myndigheter.

Gjennom grundige analyser kan selskapet med stor sannsynlig finne ut om pasienter virkelig bruker de medisinene som de har fått resept på.
  
Trimega tilbyr en rekke tjenester i tillegg til analyser.

Det gjelder blant annet rådgivning i spørsmål om alkohol- og medisintester, prøveinnsamling og -oppbevaring, kvalitetssikring og resultatanalyser.

I tillegg til forsikringsselskaper finner vi advokatfirmaer, lokale myndigheter, organisasjoner og vanlige konsumenter blant kundene. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1