Tips redaksjonen
19.05.2011

Rekordhøy gjenvinning av brukt emballasje

Aldri før har vi kildesortert og gjenvunnet så mye kartong og plastemballasje i Norge.
 Grønt Punkt Norges rapportering til KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet) viser at 2010 ble et rekordår for gjenvinning.

Av all plastemballasje på det norske marked ble 39,2 prosent materialgjenvunnet og for drikkekartonger 53,4 prosent.

Nordmenn er stadig flinkere til å kildesortere brukt emballasje, og 2010 ble et rekordår for plast- og kartongemballasjen.

Grønt Punkt Norge AS drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.

Av all plastemballasje på det norske markedet ble 39,2 prosent gjenvunnet til nye plastprodukter.

Dette er nesten 10 prosentpoeng over myndighetenes mål på 30 prosent. Også når det gjelder melk- og juicekartonger har gode vaner satt seg hos befolkningen.

Her ble 53,4 prosent samlet inn og materialgjenvunnet til nye papirprodukter.

For drikkekartong er målet så høyt som mulig, da denne har miljøavgift hvor hver returnerte kartong gir et avslag på avgiften.

Sparer råolje
– Det er en stor glede å konstatere at gode kildesorteringsvaner er godt etablert hos befolkningen, sier adm. dir. i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine. 

– Mye av økningen for plastemballasjen skyldes selvsagt at stadig flere store kommuner, blant annet Oslo, har etablert innsamlingsordninger for plast. Dette står imidlertid ikke for hele økningen.

Også i kommuner som har holdt på en stund får vi inn mer emballasje, og ikke minst renere emballasje. 
  
Kildesortert plastemballasje fra norske husholdninger sendes til Tyskland der den blir sortert i ulike plastkvaliteter før den selges videre til gjenvinning med en meget høy miljøeffekt.

For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo råolje. 90 prosent av transportdistansene går med tog, noe som ytterligere forsterker miljønytten.

Utnyttes seks–syv ganger
Utsorterte drikkekartonger fra norske husholdninger går fortsatt til Norrköping i Sverige.

Her blir de til ny kartong, blant annet Grandiosa-esker.  Også miljønytten når vi gjenvinner kartong er meget høy og fibrene kan benyttes både seks og sju ganger før de er “utslitt”. 

Som plastemballasjen går mye av transporten med tog, bla. er det ofte benyttet tomme containere som har fraktet IKEA produkter fra Sverige til Norge.
  
Også emballasjekartong som cornflakes- og pizzaesker der 46,4 prosent av kartongene nå materialgjenvinnes, har hatt en oppgang på 3 prosentpoeng i 2010.

Myndighetenes mål på 50 prosent materialgjenvinning er absolutt innenfor rekkevidde. 

Grønt Punkt Norge lar imidlertid ikke befolkningen hvile på sine laurbær med hensyn til kildesortering.

– Fortsett det gode arbeidet, sier Jaana Røine.

– Returner rengjort emballasje i din kommunes innsamlingsordning. Dette gir optimal miljønytte og vi utnytter ressursene best mulig, understreker Røine.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1