Tips redaksjonen
19.05.2011

Liten sopp med stort potensial

Det tyske oljeselskapet Wintershall utvikler en ny miljøvennlig teknologi som kan forbedre utnyttelsen av oljefeltene betydelig. Og ideen kom fra naturen selv.

Produksjonen av råolje og naturgass er ikke lenger mulig uten moderne og spesialisert teknologi.

Og metodene kommer ofte fra naturen selv, slik tilfellet er med det siste forskningsprosjektet som den tyske olje- og gassprodusenten Wintershall har gjennomført i samarbeid med BASF.

En liten sopp er kommet i fokus av denne enkle grunn: Når den tar til seg oksygen og stivelse, vil schizophyllum commune, som soppen kalles, produsere biopolymer, en 100 prosent biologisk fortykningsmiddel.
   
Denne biopolymeren kan bli brukt i oljeproduksjonen på følgende måte: Den gelatinlignende substansen gjør at vannet, som injiseres inn i borehullet, blir tykkere.

Derved øker oljeproduksjonen ved at vannet tvinger mer olje ut av bergarten der oljen er lagret.

Vannet alene har en tendens til å finne egne veier og er ikke like effektiv. Den nye teknologien kan øke utnyttelsegraden av oljereservoaret betydelig.

Dessuten er det en miljøvennlig teknologi fordi biopolymere er fullstendig biologisk nedbrytbare.

Oljeproduksjon i tre faser
Hittil har det bare vært mulig å utnytte i snitt en tredel av oljen i et reservoar. Oljen er nemlig bundet i porøse bergarter og kan bare bli utnyttet ved hjelp av sofistikert teknologi.  
  
Gjennom den første produksjonsfasen, den såkalte primærproduksjonen, flyter oljen mer eller mindre til overflaten av seg selv på grunn av det naturlige presset i reservoaret.

Men det er bare 10 prosent av oljen som utvinnes på denne måten. Med den tradisjonelle pumpeteknologien, med de velkjente ”nodding donkeys”, kan man utnytte ytterligere 5–10 prosent, avhengig av reservoaret.

Så kommer den andre fasen. I denne fasen blir for eksempel vann injisert ned i reservoaret gjennom borehull for å opprettholde presset.

Derved kan ytterligere 10–20 prosent av oljen utnyttes.

Når så 30–40 prosent av oljen er utnyttet, stopper man som regel produksjonen, hvis man da ikke bruker Enhanced Oil Recovery-meoder.

Enhanced Oil Recovery (EOR)  
I den tredje fasen av oljeutvinningen tar man i bruk såkalte Enhanced Oil Recovery-metoder (forbedret oljeutvinnng) for å få enda mer olje ut av reservoaret.
  
Thermal processes (oppvarmingsprosesser), som gjør at spesielt viskøs (sei) olje flyter lettere, er én EOR-metode.

En slik prosess er såkalt steam flooding (dampteknikk), en teknikk som Wintershall har benyttet med suksess i Emlichheim på grensen mellom Tyskland og Nederland i 30 år.

Her blir damp, som holder 300 °C, injisert ned i oljebrønner under stort trykk, slik at oljen som ligger i bergartene, varmes opp og derved flyter lettere.

Wintershall har lykkes å holde oljeproduksjonen stabil på rundt 140 000 tonn årlig i Emlichheim i mange år takket være denne teknologien.
  
Gas flooding-teknologier er en annen metode for å forbedre oljeutvinnngen. Teknologien går ut på å injisere karbondioksyd eller nitrogen inn i reservoaret.

Gassen blander seg med oljen, som får en større tilbøyelighet til å strømme opp i borehullet.
  
Kjemisk EOR, eller chemical flooding, som det heter på fagspråket, er en tredje gruppe EOR-teknologier.

Ved denne metoden bruker man produkter som tensider eller polymerer. Tensider finnes for eksempel i vaskemidler.

På samme måten som de i vaskemidler fjerner fettrester fra tallerkener, fjerner de olje fra de porøse bergartene i reservoarene.


Nye muligheter med schizophyllan
Wintershall har forsket på muligheten for å bruke biopolymer-teknologi i oljereservoarene.

Polymerer spiller en stor rolle i dagliglivet. En av deres nøkkelfunksjoner er å tjene som fortykningsmiddel.

De er brukt i tannpasta og kosmetiske produkter, for eksempel for å gjøre flytende subsanser tyktflytende eller geleaktige.

I produksjonen av råolje gjør de vannet tykkere slik at det kan presse mer olje ut av porene i fjellet.

Denne kategorien bioplymer-teknologie inkluderer soppen schizophyllan, som skapes ved hjelp av vanlig sopp.

I tillegg til de opplagte tekniske egenskapene har dette polymeret en annen viktig egenskap: Det organiske produktet schizophyllan er ekstremt miljøvennlig.
  
Denne biopolymeren er skapt gjennom en naturlig bioteknisk prosess – noe i likhet med ølbrygging.

Ordet polymer er opprinnelig gresk og betyr mange deler. En polymer er ikke noe annet enn et molkekyl som består av en lang kjede av mindre enheter.

Når det gjelder syntetiske polymerer, er det kjemiske reaksjoner som lager molekylkjedene. Når det gjelder biopolymeren schizophyllan, er det soppene selv som produserer kjeden.

Liten sopp – stort potensial
Schizophyllum commune finnes på døde trær i alle skoger i hele verden. Soppen ernærer seg av oksygen og forskjellige karbonkilder, som sukker.

Den genererer biopolymer som den behøver blant annet for å utvikle sine egne cellevegger mens den vokser.

Den geleaktige soppen er laget av en sekvens av ca. 25 000 sukkerkomponenter og er fullstendig biologisk nedbrytbar.

Man har sett nytten av dennen soppen i noen deler av verden. I Sør-Amerika er den for eksempel benyttet som matsupplement, og i Asia er den til og med brukt i medisinen for å styrke immunforsvaret.     
  
Innenfor produksjonen av råolje tror man at biopolymeren kan benyttes for å øke oljeproduksjonen.

I mange reservoarer er oljen mer tyktflytende enn vann. Det innebærer at vannet flyter lettere gjennom porene i fjellet enn oljen.

Så i stedet for å presse oljen foran seg, slik man ønsker, finner vannet sine egne veier og klarer ikke å presse ut nok olje.

Men ved å tilføre biopolymer blir vannet mer tyktflytende, og derved presses også mer olje ut av porene i fjellet.
  
Schizophyllan er en vinner innenfor oljeproduksjonen: Produktet forblir effektivt under høye temperaturer og ved store saltkonsentrasjoner til tross for dens evne til å bli brutt ned biologisk.

Og fordi den er så miljøvennlig, kan dette naturproduktet til og med brukes innenfor sensitive økologiske systemer, for eksempel i sjøen.

Dette er særlig fordelaktig i land som Norge, der man forlanger at alle substanser som brukes i offshoreproduksjon, skal være biologisk nedbrytbare.

Et konserveringsmiddel blir tilført for å beskytte biopolymeren fra bakterier når den brukes til oljeutvinning.

Lovende fremtid for oljeproduksjon
Utnyttelsesgraden i reservoarene kan øke opp til 45 prosent i fremtiden ved hjelp av schizophyllan. Dette betyr et stort sprang fremover.

For Tysklands største olje- og gassprodusent er dette et prosjekt som har fremtiden foran seg.

Foppe Visser, direktør innenfor EOR-forskning i Wintershall uttaler: –Schizophyllan gir oss en fantastisk mulighet.

I forhold til konkurrentene er vi spesialister på en teknologi som vi selv har utviklet, og vi kan posisjonere oss på markedet som en attraktiv partner, spesielt overfor nasjonale selskaper.
  
Det vil ta litt tid før produktet kan bli brukt av Wintershall i reservoarene. For tiden blir produksjonen av biopolymerer testet og forbedret hos BASF i Ludwigshafen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1