Tips redaksjonen
29.04.2011

Økt interesse for industrigass

I 2009 ba regjeringen Gassco etablere en arena der oppstrøms- og nedstrømsaktører i markedet for industriell bruk av gass kan møtes for å diskutere felles muligheter og utfordringer.
 Dette har skapt økt oppmerksomhet for ulike industrielle gassbaserte forretningsmuligheter.

Formålet med arenaen, som er finansiert av Olje- og energidepartementet, er å tilrettelegge for økt industriell bruk av gass i Norge.

Industriarenaen har lykkes i å etablere en god møteplass for aktører i industrien.

Gassco melder at arenaen har bidratt til bedre kommunikasjon mellom selskaper som driver olje- og gassvirksomhet og industriaktører som ønsker å bruke gass til industrielle formål i Norge.
  
– Regjeringen ønsker å sikre best mulig verdiskaping fra olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel.

Økt bruk av naturgass til industriell anvendelse i Norge kan bidra til det.

Jeg mener det derfor er viktig å ha et forum der ideer og konkrete prosjekter kan identifiseres, analyseres og diskuteres med sikte på økte investeringer i norsk gassbasert industri, sier statssekretær Per Rune Henriksen.
  
Rapporten som nå har kommet, fokuserer på CO2-problematikk og petrokjemi. Den viser at industriarenaen har blitt godt tatt i mot av industrien.

Deltakere i industriarenaen er rettighetshavere på sokkelen, gasskrafteiere, representanter for ulike industrisektorer, distributører av naturgass og andre utvalgte representanter fra industri og relevante organisasjoner.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1