Tips redaksjonen
29.04.2011

Britisk skipsevakueringsprosjekt setter ny standard

Et europeisk forskningsteam ledet av University of Greenwich har utført et radikalt pionereksperiment i skipsevakuering og sikkerhetsprosedyre som kan sette standard for fremtidig sjørett.

Universitets Fire Safety Engineering Group utførte sitt banebrytende undersøkelsesprosjekt om bord på Royal Caribbean sitt internasjonale cruiseskip “Jewel of the Seas” der mer enn 2300 passasjerer deltok i en samlet “live”-drill mens skipet var i sjøen.
  
Passasjerenes responstid etter at evakueringsalarmen gikk, ble målt med 100 videokameraer plassert på strategiske steder på skipet.

Maritim historie
Passasjerene hadde på seg spesielle infrarøde sporingsbrikker i den 30 minutter lange øvelsen, som gjorde forskerne i stand til å lokalisere hver persons eksakte bevegelser og rekonstruere veiene som passasjerene tok da de lette seg frem til de forskjellige samlingspunktene.
  
Teamleder professor Ed Galea, som er direktør for Fire Safety Engineering Group ved Greenwich, sier at eksperimentet har skapt et stykke maritm historie.

– Denne øvelsen var unik på mange måter, ettersom vi har samlet data fra et stort cruiseskip gjennom en virtuell uannonsert samlingsdrill mens vi var i sjøen, uttalte han etter øvelsen.
  
Undersøkelsesteamet bestod av 11 medlemmer fra EUs såkalte Framework 7- prosjekt, kalt Safeguard.
  
Professor Galea tilføyer: – Undersøkelsen målte realistisk responstid for 2300 passasjerer som var spredd utover 12 skipsdekk.

Selv om passasjerne dagen i forveien hadde blitt fortalt at vi skulle gjennomføre en drill, var de svært uforberedt da alarmen gikk, enten de oppholdt seg i lugarene, barene, gymsalene, forretningene, reataurantene eller hvor som helst.
  
– Denne øvelsen er significant forskjellig fra typiske samlingsøvelser som er grundig annonsert på forhånd, og som finner sted før skipet seiler, og der mange av passasjerene allerede befinner seg på samlingspunktet og venter på at øvelsen skal begynne, sier han

EU-prosjekt
Øvelsen om bord på “Jewel of the Seas” er ledd i et treårig sikkerhetsprosjekt finansiert av EU med tre millioner euro.

Målet er å analysere skipsevakueringsprosedyrer, spesielt den tiden det tar for passasjerene å respondere på en alarm, og i tillegg forbedre løpende evakueringspraksis.
  
Sikkerhetsprosjektet, som går ut på å undersøke evakueringen på tre typer passasjerskip, inkludert roll-on-roll-off (Ro-Ro)-ferger både med og uten passasjerkabiner, og cruiseskip, involverer ni partnere fra Storbritannia, Frankrike, Norge, Finnland, Hellas Canada.

Blant partnerne finner vi BMT Group, University of Greenwich, Principia, Safety at Sea, Bureau Veritas og Marine Institute of Canada pluss rederiene Royal Caribbean International, Color Line and Minoan Lines.
 
Lang planlegging 
Professor Galea legger til at størrelsen på operasjonen om bord i “Jewel of the Seas”, var enorm.

Øvelsen var planlaget i ni måneder, og det vil kreve minst seks måneder å analysere videobildene for å måle passasjerenes reaksjonstid.
  
Spørreskjemaene som ble fylt ut av passasjerene om bord, representerer ekstra data som også skal analyseres.
  
De intense forberedelsene ga utbytte fordi nesten alle passasjerene samarbeidet under øvelsen og hadde på seg sporingsbrikkene hele tiden.
  
– Det var slitsomt å organisere prosjektet på “Jewel of the Seas”, og resultatene er vidtrekkende, tilføyer professor Galea.

– Dataene som vi samlet fra prosjektet, er virkelig unike og vil bidra til å sette en internasjonal standard for skipsevakueringsmodeller i fremtiden. Det vil neppe bli gjennomført en lignende øvelse i samme skala igjen.

Undersøkelsen som sikkerhetsteamet gjennomførte, vil bidra til å forme fremtidige sjøfartslover og dessuten bidra til å designe bedre og sikrere skip som vil redde liv.  
  
Tracy Murrell, direktør for Maritime Safety & Compliance for Royal Caribbean Cruises Limited uttaler:

– Vi er svært fornøyd med denne øvelsen om bord på “Jewel of the Seas”. Skipsmannskapet ønsket øvelsen velkommen og ga nødvendig assistanse slik at den kunne utføres knirkefritt.

Royal Caribbean er stolt av å være del i et tiltak for å forbedre sikkerheten om bord på passasjerskip og ser fram til å se resultatet av prosjektet.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1