Tips redaksjonen
29.04.2011

Wärtsilä leverer design og utstyr til Liegruppens nye fiskebåt

Wärtsilä har inngått kontrakt med Liegruppen Fiskeri AS for design og utstyrsleveranse til en kombinert snurper/tråler.
 Det 64 meter lange fartøyet er utviklet og utstyrt for lavest mulig drivstofforbruk, noe som gjør fiskebåten billigere å operere, og som reduserer utslippene av miljøskadelige stoffer.

– Vi er veldig glade for at Liegruppen Fiskeri AS valgte vår design til sitt nye fartøy. Dette er den tolvte fiskebåten vi tegner for Liegruppen.

Tidligere har vi også designet ”Libas”, Norges største fiskebåt, for den samme rederen, uttaler prosjektleder i Wärtsilä Ship Design Norway, Martin Vestbøstad.
  
De fleste av disse fartøyene er utstyrt med fremdriftsanlegg fra Wärtsilä.
  
Liegruppen AS er et administrasjonsselskap som styrer flere underliggende selskap innenfor blant annet fiskeri.

Konsernet har drevet fiske i norske og internasjonale farvann i mer enn 100 år og har investert i en rekke nyskapende løsninger innenfor fartøy- og fangstteknikk.

Sparer drivstoff og miljøet
Det 64 meter lange nybygget, som har typebetegnelsen VS 6106, er en videreutvikling og forbedring av en serie fiskefartøy som Wärtsilä tidligere har levert seks av.
  
– I designen vår har vi lagt vekt på at fartøyet skal operere med så lavt drivstofforbruk som mulig.

For å oppnå dette har vi optimalisert linjene i skroget for minst mulig motstand i sjøen og valgt en framdriftsløsning fra Wärtsilä som bidrar ytterligere til god drivstofføkonomi, forteller Vestbøstad.
  
Blant annet får mannskapet muligheten til å koble ut hovedmotoren og operere båten med ren dieselelektrisk framdrift fra en hjelpemotor med variabelt turtall ut på propellen.

Med en effekt på 1690 kW er hjelpemotoren så kraftig at den kan brukes alene under fiske og transportetapper.

Denne type løsning har bare vært benyttet på et fåtall andre fiskebåter, og løsningen Liegruppen Fiskeri har valgt, er en nyutviklet og ytterligere avansert utgave.

Energieffektiv HP-dyse
Wärtsiläs utstyrsleveranse til nybygget består av en 6L32 hovedmotor, en 9L20 generatormotor, gir av typen SCV85-PDC56 samt et CPP 4D1000 propellanlegg med Wärtsiläs HP-dyse.
  
– HP-dysen er en videreutvikling av Wärtsiläs velkjente HR-dyse.  Ved å modifisere designen har vi gjort HP-dysen enda mer energieffektiv og drivstoffbesparende, samtidig som den gir økt trekkraft.

Vi ser at HP-dysen gir ytterligere to til fire prosents drivstoffbesparelse i forhold til HR-dysen vår, opplyser salgssjef Johannes Martinsen i Wärtsilä.
  
– Liegruppen har hatt et godt samarbeid med Wärtsilä i en årrekke.

Vi setter høye krav til effektivitet og miljøvennlighet når vi kontraherer nybygg, og Wärtsilä har vist at deres design og utstyr tilfredsstiller disse kravene, uttaler daglig leder for fiskeri i Liegruppen, Lars Olav Lie.
  
Liegruppens nye fiskebåt, som erstatter en båt de solgte til Chile sist høst, regnes å være klar til å fiske makrell og sild i Nordsjøen og Norskehavet i løpet av sommeren 2012.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1