Tips redaksjonen
29.04.2011

Stopper slamsøl på plattform

Norske 2K Tools har utviklet et produkt som stopper forurensende slamsøl på offshoreplattform. Nå har selskapet mottatt det ettertraktede Merket for god design.

2K Tools fikk sammen med Rekyl Reklame tildelt Merket for god design som belønning for vellykket bruk av design i forbindelse med utvikling av slamrensproduktet ”DSIWS”. 
   – Dette er en stor og viktig anerkjennelse til bedrifter og designere som sammen skaper svært gode produkter og tjenester gjennom metodisk bruk av design, sier Eline Strøm-Gundersen i Norsk Designråd, som er prosjektleder for Merket for god design. 

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 16. mars i Oslo under Designdagen, et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd der næringsliv og designere prises for vellykket nytenking og innovasjon. 

Slamsøl på rigg 
Da Ketil Botnmark og Kjell Mikalsen jobbet på borerigg, opplevde de at boreslam ble sølt utover dekket når borestrengen ble tatt opp.

Dette problemet tok de tak i da de senere stiftet offshoreleverandørselskapet 2K Tools. 
  
– Slammet er glatt og utgjør en sikkerhetsrisiko ombord.

Dessuten inneholder det miljøgifter, og derfor må det samles opp, transporteres bort og spesialbehandles.

Dette tar tid og koster penger og ga oss ideen om å utvikle et verktøy som gjør at slammet blir værende i borehullet, sier Botnmark, som er daglig leder i 2K Tools. 

Innvendig rensing 
De to gründerne utviklet og designet produktet ”DSIWS” (Drill String Internal Wiper System) på egenhånd.

– Siden problemstillingen som skulle løses, var selvopplevd ga det oss et meget godt utgangspunkt i utviklingsarbeidet, forteller Botnmark.

Den genialt enkle løsningen på problemet med slamsøl ble å rengjøre borestrengene innvending før de trekkes opp. 
  
Rekyl Reklame fikk jobben med å utvikle en visuell profil for å få produktet til å fremstå gjennomført og helhetlig.

Fargene rust, svart og grått ble valgt for å vise kontrasten mellom det rene og boreslammet. 
  
DSIWS ble nylig lansert ,og en betydelig aktør på markedet står allerede på kundelisten. Snart skal første runde med produktet kjøres på kundens plattform. Når dette er gjort vil 2K Tools ha en viktig referanse å bruke i markedsføringen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1