Tips redaksjonen
29.04.2011

Tekniske løsninger for energieffektiviseringen

Ordet energieffektivisering kan dekke mange områder, fra forskellige former for sparing til selve energiproduksjonen.
Felles for alle former for energieffektivisering er at energi er en kostbar ressurs som må brukes effektivt og målrettet.
 
Fremtidens utfordring for kraftselskapene er å koble sammen energiproduksjon og energiforbruk.

Man skal sikre det basale energiforbruket og kunne stille energi til rådighet, slik at vårt moderne samfunn fungerer uten innskrenkninger.
  
Dette er den overordnede situasjonen, som er felles for oss alle, i Norge og i hele Europa.

Forutsetningen for at man kan utnytte den svingende energiproduksjonen best mulig, er etablering av et felles energinett og felles standarder.

Men det er vanskelig å treffe beslutninger på et overordnet plan til tross for den brede enigheten om oppgaven.

Tilpassede løsninger
Derfor bør spørsmålet omformuleres: Hvordan kan et kraftselskap realisere moderne teknologi? Og viktigst: Hvordan finner vi en økonomisk fordelaktig fremtidssikker teknologi her og nå?

Dette spørsmålet danner utgangspunkt for løsningene til Görlitz Lukia A/S, som tilbyr både utstyr og programmer som utvider eksisterende anlegg og installasjoner.

Det sentrale ved løsningene er at de kan tilpasses, dvs. at programmene kan samle data fra forskellige typer målere fra mange produsenter, både el-, varme-, vann-  og gassmålere.
Derved kan kundene finne uavhengige løsninger i sin egen regi.

Skalar
Skalar er en kommunikasjonsenhet med standardiseret IP-teknologi og programmoduler, som muliggjør dataoverføring til ethvert målesystem.

Kommunikasjonsenheten utvider den eksisterende måleren og åpner nye perspektiver i kommunikasjonen av forbruksdata.
  
I tillegg til kommunikasjonsteknologiske aspekter er formatet og den senere bruken av de avleste dataene viktige faktorer.

Her har Skalar en viktig oppgave. Det nye konseptet gjør det mulig å lese av og normere data, som så sendes videre til de forskjellige mottakerne.
  
Utstyrets kjerne består av en sterk mikroprosessor med MB RAM med hukommelse samt et multitasking operativsystem som arbeider i realtid.

Operativsystemet og programapplikasjonene kan til enhver tid oppdateres via upload.

Den integrerte kalenderfunksjonen brukes til å utføre enkelte oppgaver på et presist tidspunkt.

Muligheter for strømsparing
Til datautveksling med en eller flere motparter kan det velges mellom GSM/GPRS, PSTN, ISDN eller Ethernet.

Dataoverføringen er IP-basert og kan utføres ved hjelp av standardapplikasjoner som FTP-serverer, FTP-klienter eller via e-mail.

På disse kan man overføre brukerdata, installere og konfigurere nye programmoduler samt oppdatere og skifte operativsystemet.

Datasikkerheten etableres ved at adgang bare blir gitt ved gyldig passord, som er organisert ved flere adgangstrinn.

Selv i internettomgivelser er det mulig å overføre datasikkert via VPN (Vitual Private Network).
  
For forbrukerne betyr dette et transparent energiforbruk med mulighet for innsparing.

Hos SEAS-NVE, som er det største forbrukereide foretaket i Danmark, kunne man notere en energisparing på 16 prosent, siden data blir hentet hjem og stilt til rådighet for forbrukerne.

I tillegg til det økonomiske, som alltid er viktig for forbrukerne, betyr de nye teknologiene økt komfort.

Forbrukeren kan bestemme når utstyret i hjemmet skal kjøre.

Hvis strømmen er billig om natten,  kan vaskemaskinen gå da eller fryseren kjøles ned, slik at de bruker mindre strøm når det blir dyrt igen.

Eller sommerhusets elradiatorer blir bedt om å varme opp sommerhuset til man ankommer.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1