Tips redaksjonen
29.04.2011

50-70 prosent reduksjon i energiforbruket med LED gatelys

I fjor etablerte Asker kommune flere pilotprosjekter med bruk av LED gatelys.
 – Prosjektene er nå avsluttet og viser at LED gir lavere energiforbruk, bedre lysutbytte og en bedre opplevelse av lyset.

Dette vil i neste runde bidra til økt trafikksikkerhet.

Tilbakemeldingene fra brukerne er også entydig positive, sier seniorrådgiver Ragnar Vadseth i Kommunalteknisk avdeling i kommunen.

– Det er nå utarbeidet en rapport med utgangspunkt i egne erfaringer og med hjelp fra profesjonelle lyskonsulenter.

Kommunalteknisk avdeling skal nå innhente offentlig anbud på leveranse av LED gatelys, sier Vadseth.

– I løpet av våren vil vi avgjøre hvem som får oppdraget, som skal igangsettes i løpet av sommeren.

Større jevnhet
Pilotprosjektene i Asker startet for ett år siden. LED-veilyset er vurdert av en gruppe der også Kommunalt råd for funksjonshemmede har vært representert.

– Resultatet viser at LED gatelys gir jevnere belysning, og energiforbruket reduseres med 50 til 70 prosent. Likevel gir det tilstrekkelig lys til å ivareta trafikksikkerheten, sier Vadseth.

Bra tilbakemeldinger
Prøveprosjektet i Asker kommune er særdeles viktig for belysningsleverandøren Catena, som var deltaker i prosjektet.

Asker kommune har dokumentert både innsparing og kvalitet på lyset. I tillegg tester flere andre norske kommuner tilsvarende teknologi.

– LED som gatebelysning kommer til å vokse kraftig fra 2011 og i tiden fremover, sier daglig leder Inge Saltvoll og salgssjef Odd Wiik hos Catena.

Størst på LED i Canada
Catena har levert Satellite LED gatelys fra LED Roadway Lighting, som er den største produsenten av denne belysningstypen i Canada.

Det norske og nordiske markedet er i startfasen. – Når markedet tar av, er vi klare til å møte etterspørselen, sier Saltvoll.

– I tillegg til Norge har Catena forhandleravtaler i Sverige og Danmark. Markedet for LED gatelys er betydelig i disse landene. I løpet av året er målet fem piloter i hvert av landene, sier Saltvoll.

Garantiordning
– Normalt opererer bransjen med garanti på opptil 5 år. Vi gir 10 års garanti på større belysningsprosjekter.

Dette omfatter armaturer, lysdioder, drivere og strømforsyning, sier Saltvoll og Wiik. De legger til at Satellite-armaturene fra LED Roadway Lighting er bygd for 20 års levetid med daglig driftstid på 8 timer.

– Lysdiodene er montert inn i armaturen slik at kjøling blir effektiv og sikrer lang levetid. I tillegg er også en robust strømforsyning med på å sikre lang levetid, påpeker de.

Energispareplan
Administrasjonen i Asker kommune er pålagt å spare energi.

– Vi har en energi- og klimaplan som krever at vi reduserer strømforbruket med 30 prosent innen 2020.

Det er bakgrunnen for at vi valgte LED gatebelysning, som bruker langt mindre energi enn konvensjonell belysning.

Med LED er det mulig å redusere energiforbruket med 50–70 prosent.

Prosjektet er vedtatt av politikerne og vil i første fase gå over fire år. Mellom 2011 og 2014 vil alle gamle kvikksølvlamper bli skiftet ut med LED i hele kommunen, sier Vadseth.

Spørreundersøkelse
Asker kommune har gjennomført spørreundersøkelser blant beboerne om bruk av LED sammenliknet med konvensjonelle belysningsløsninger.

– Spørsmålene vi stilte dem, gikk på synlighet og trafikksikkerhet, og de fleste er meget godt fornøyd med lyskvaliteten på LED, sier Vadseth.

Lysforurensing
– Vi nedsatte en gruppe som definerte krav til bl.a. lysmengde og lysforurensing. All belysning utenfor vei er pr definisjon lysforurensning, mener Vadseth.

– Derfor må lyset sentreres på veien, noe som krever at optikken i LED-armaturene må være tilpasset dette.

Catena benytter vinklede LED-moduler der lyset fra dioden er styrt direkte mot veilegemet.

Lyskvalitet
– Hvordan er lyskvaliteten på LED kontra konvensjonell belysning?

– Lyskvaliteten på LED er betydelig bedre enn høytrykknatriumlamper, som gir langt dårligere fargegjengivelse. LED har en fargegjengivelse på mer enn 70 prosent.

Service og vedlikehold
Asker kommune regner med å spare like mye på service og vedlikehold som på energi.

– Servicegraden er avhengig av alderen på dagens armaturer.

Det er ikke lenge siden Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) påla oss å skifte ut flere tusen PCB-holdige lamper med andre godkjente armaturer.

Dette arbeidet er nå sluttført. Nå prioriteres utskiftning av kvikksølvarmaturer til LED.

Stor suksess
Andre norske kommuner har satt i gang liknende pilotprosjekter.

– I tillegg har det vært gjennomført tilsvarende prosjekter både i Sverige og Danmark med stor suksess, påpeker Vadseth.

Konstruktivt samarbeid
– Hvordan har samarbeidet med Asker kommune vært i pilotprosjektet?

– Vi oppfatter Asker Kommune som en profesjonell og målrettet kunde med konkrete krav.

I stedet for slavisk å følge standarder som er laget for tradisjonell belysning, har de valgt å fokusere på brukeropplevelsen av lyset.

Det skal være nok lys, men ikke for mye, noe som også andre kommuner bør vurdere, mener Saltvoll og Wiik.

Positive tilbakemeldinger
LED Roadway Lightings største installasjon av LED gatelys skjedde nylig i Nova Scotia, Halifax i Canada.

Her er det installert over 1100 armaturer i forskjellige størrelser.

Selskapet har nettopp fått bestilling på ytterligere 2500 armaturer til samme prosjekt, sier Saltvoll.

– I dag er Canada og USA foregangsland på bruken av LED som gatebelysning, men Norge kommer raskt etter, sier Saltvoll.

Nykommer i lysbransjen
Catena ble etablert i 2005 av Odd Wiik og Inge Saltvoll. Forretningsideen var kommunikasjonsløsninger for utsatte miljøer.

Tidlig ble dette utvidet med egenutviklede nødstasjoner for veitunnel.

I dag er selskapet en av Norges største leverandører av slike produkter.

Selskapets siste satsningsområde er LED gatelys der erfaringer både fra industri- og veiprosjekter nyttiggjøres.

– I likhet med tunnelprosjektene ønsker vi å involvere oss tidlig i prosessen og bidra med lysberegning, valg av armaturtype og tilbehør som master og tennskap, avslutter Saltvoll.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1