Tips redaksjonen
11.04.2011

Bare 25 prosent av Norges 500 største bedrifter på Facebook

Det kan synes som om store norske bedrifter henger etter når det gjelder å ta i bruk Facebook som kommunikasjonsmiddel.
Mens hele 56 prosent av Fortune 500-selskapene (per november 2010) er på Facebook, er bare 25 prosent av Norges 500 største virksomheter på Facebook.

Av disse er det igjen bare 16 stykker som har mer enn 10 000 Facebookbrukere som ”liker” dem.  En ”liker” kan være av stor verdi for bedriften.

Metronet har tatt utgangspunkt i Norges 500 største bedrifter og gjennomgått deres aktivitet i sosiale medier. Oversikten er laget 28. januar 2011.
  
– Det er mange norske bedrifter som er flinke til å bruke Facebook i sin dialog med omgivelsene, men blant de 500 store er det totalt sett ingen grunn til å være imponert over deres Facebook-tilstedeværelse.

At 75 prosent ikke er der, tyder på at man ennå ikke har oppdaget potensialet i en Facebook-tilhenger, sier forretningsutvikler Arnstein Larsen i Metronet.
  
Antallet tilhengere (”likes”/”liker”) av et selskaps side på Facebook er ett av flere kriterier for resultatmåling i sosiale medier.

Antallet tilhengere viser hvor mange som ønsker en aktiv relasjon til bedrift og utgjør en svært verdifull kundegruppe.

En undersøkelse fra amerikanske Syncapse viser at Facebook-tilhengere bruker 71,84 dollar mer per år enn kunder som ikke er tilhengere.

Metronet har derfor også undersøkt hvilke norske bedrifter som har flest tilhengere.

Moods of Norway
– Bare 16 av de 500 største norske bedriftene – 3,2 prosent – har mer enn 10 000 tilhengere på Facebook.

Norwegian har lykkes i størst grad med tett opp 100 000 tilhengere. Norwegian har vært flinke til å utnytte mulighetene i sosiale medier og markedsføre aktivitet der, samtidig som de under askekrisen aktivt benyttet Facebook til å informere sine passasjerer.

I følge dem selv svarer noen av de trofaste tilhengerne også på spørsmål på vegne av Norwegian.

Norwegian har skjønt at Facebook er et samtalemedium, sier Larsen.
  
Det finnes imidlertid mange virksomheter som ikke er blant de 500 største som har lyktes godt i sosiale medier.
  
– Mange småbedrifter har fått gode resultater ved bruk av Facebook, og blant mer kjente merkevarer har for eksempel Moods of Norway med sine 137 291 tilhengere langt flere tilhengere enn Norwegian.

Kanskje de store kan lære av de små, spør Larsen.

Halve Norge på Facebook
I Norge er det i dag rett i overkant av 2,4 millioner Facebookbrukere. På verdensbasis har Facebook rundet 610 millioner brukere.

Mye tyder på at barrieren for å trykke på liker-knappen blir lavere og lavere. I 2010 økte den med 1131,9 prosent.

20 millioner brukere liker sider hver dag, i følge tall som Metronet har samlet. Allerede nevnte Syncapse publiserte sommeren 2010 en rapport der de har beregnet verdien av ”likes” på Facebook.

Dette bør være interessant lesing også for norske bedrifter, mener daglig leder Jørgen El Fakiri i Metronet.
  
– Undersøkelsen er amerikansk og konkluderer med at snittverdien av en tilhenger på Facebook er 136 amerikanske dollar.

Den viste også at tilhengere bruker mer penger på selskapet de har gitt sin ”like” til og er mer lojale kunder.

68 prosent av respondentene oppga også at de vil anbefale selskapet eller produktet videre, sier El Fakiri.

For lite kunnskap  
Metronet tror hovedårsaken til at så få virksomheter har beveget seg ut i Facebookverdenen, er for lite kunnskap om hvilken verdi det gir og at rådgivningsbransjen kanskje har vært for opptatt med skremselspropaganda, fremfor å gi konkrete råd om hvordan man kan lykkes.
 
– Foruten beregninger av hva ”likes” er verdt, ser vi helt klart at Facebook har stor verdi for søk og trafikk til for eksempel bedriftens hjemmeside.

Bedrifter som har Facebooksider og som deler informasjon på Facebooksiden sin, får mye trafikk tilbake igjen fra Facebook.

Jeg tror vi som jobber med dette i Norge, har vært for opptatt av å snakke om strategi og for lite konkret om hva bedrifter kan og bør gjøre i sosiale medier.

Vi har forherliget mulighetene i samme åndedrag som vi har drevet skremselspropaganda om alle farene som lurer i et medielandskap i stadig endring, sier El Fakiri.

Se for øvrig www.metronet.no

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1