Tips redaksjonen
11.04.2011

Lanserer e-Boks i Norge

Om kort tid åpner e-Boks – Skandinavias mest brukte digitale postboks - i Norge. Over fem millioner mennesker bruker allerede løsningen, som ble lansert for ti år siden.

– Med e-Boks vil norske virksomheter kunne spare minimum 80 prosent på porto og distribusjon årlig sammenlignet med tradisjonell post.

Over 20 000 danske virksomheter bruker e-Boks.

Disse sparte om lag 800 millioner DKK i 2010, og vi anslår at norske virksomheter vil kunne spare tilsvarende beløp, sier Henrik Andersen, administrerende direktør i e-Boks.

Et sikkert sted for alt som er viktig
Med e-Boks kan brukeren enkelt motta og lagre viktige digitale dokumenter fra for eksempel banker, forsikringsselskaper, telekomoperatører, strømselskaper og offentlige virksomheter – i én, digital postboks.

Brukerne logger seg enkelt inn ved hjelp av BankID.


Solide samarbeidspartnere
e-Boks selges gjennom et nettverk av distributører i Norge, og e-Boks har allerede inngått avtale med henholdsvis Nets og Strålfors om salg av e-Boks ut mot bedriftsmarkedet.

Nets er resultatet av fusjonen mellom BBS og Teller i Norge samt PBS i Danmark og eies av 122 norske banker, 98 danske banker og Danmarks Nationalbank.

Selskapet har 2200 ansatte og er blant Europas største innen markedet for betalingskort, betalingsløsninger og informasjonsutveksling.
  
Nets har svært gode erfaringer med e-Boks gjennom mange års samarbeid i Danmark. Nets vil tilby e-Boks til kunder i Norge gjennom Nets Share, som gir avsender muligheten til å digitalisere kommunikasjonen med sine kunder.

Avsender vil oppnå gevinster i form av store kostnadsreduksjoner ved å få muligheten til å distribuere viktig informasjon digitalt, samt tilby digital dialog gjennom en sikker kanal som e-Boks, sier Rune Fjeldstad, administrerende direktør i Nets og påtroppende styreformann i e-Boks i Norge.


Ser fram til å bruke e-Boks
Strålfors er en ledende aktør i Norden innenfor helhetsløsninger for informasjonsoverføring, og eies av Posten Norden AB.

Strålfors utvikler, produserer og leverer systemer, tjenester og produkter for effektiv kommunikasjon av forretningskritisk informasjon og når daglig fem millioner mennesker i Norden.
  
– Vi opplever en stadig økende etterspørsel etter digitale løsninger fra våre kunder. Vi har svært gode erfaringer med å markedsføre e-Boks sammen med våre tjenester innenfor print og distribusjon i Danmark.

Nå ser vi fram til å kunne tilby dette også til våre norske kunder, sier Steinar Høistad, administrerende direktør i Strålfors og legger til.

Bedrifter som tar i bruk e-Boks, sparer mye på porto og distribusjon.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1