Tips redaksjonen
11.04.2011

Vera Tank med en ny generasjon ståltanker

Vera Tank lanserer nye tankløsninger utviklet med fokus på å hindre lekkasjer og søl og med tanke på å hindre tyveri.

Ståltankene leveres både som enkeltvegg og dobbeltvegg og i størrelseser opp til 50m3.  
  
Dobbeltveggede tanker har lekkasjedeteksjon med væske og ikke vakuum.
  
Tankene kan leveres med et eget Vera-kabinett, der alt teknisk utstyr er innelåst bak doble dører.

Vera-kabinettet fungerer også som oppsamling av søl i forbindelse med tankfylling og eventuelt søl fra fylleslange og automatpistol. Kabinettet har egen drenering for kontrollert oppsamling av spill og søl.
  
Selskapet opplyser at tankene har solide løftelommer for truck, løfteører for kran og en sikker og god leiderkonstruksjon.

Tankene utrustes med tak for å skjerme pumpe- og kortløsninger og festeanordning for alle typer pumpeløsninger.


Fornøyd kunde
Flybunkringsservice har installert en 10m3 dobbeltvegget Vera ståltank. Tanken er en dieseltank bestykket med en P72 flerbrukerpumpe, Vera-kabinett, digital nivåmåler, elektrisk koblingsboks, vann- og partikkelfilter, peilestav, mekanisk overfyllingsvern, visuell lekkasjedeteksjon og innvendig epoxy overflatebehandling.
  
Flybunkringsservice er sertifisert av Shell Aviation og leverer flydrivstoff og kjemikalier samt en del andre produkter til flere norske flyplasser.

Daglig leder i Flybunkringsservice, Ray Nelson, forteller at tanken som er installert på Rygge Lufthavn, forsyner diesel til alle kjøretøyene på flyplassen.

I alt brukes Veras ståltank av fire selskaper, som fordeler dieselforbruket seg imellom ved hjelp av en multibrukerpumpe levert av Vera Tank.
  
– Vera Tank sine ståltanker tilbyr de beste løsningene når det gjelder sikkerhet mot lekkasje og kontroll med spill.

Tanken er praktisk innrettet og enkel å bruke både for tilbringerbil og for tankbrukerne. I tillegg er den utrustet slik at den er enkel å flytte fra en oppstillingsplass til en annen, sier Nelson.

– Brukerne er svært godt fornøyd med tanken. Driftsstabiliteten er upåklagelig, og de tekniske utformingene gjør tanken svært brukervennlig.

Og jeg må legge til, avslutter Nelson – at den tekniske støtten og oppfølgingen vi får fra Vera Tank er helt suveren.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1