Tips redaksjonen
11.04.2011

Kampen om Doggerbank

Med EU sine ambisjoner om å bygge ut 35 GW vindkraft offshore innen 2020 åpner det seg et enormt marked for å installere vindmøller til havs.

Majoriteten av denne ambisjonen skal forløses i Nordsjøen, og bare på Doggerbank i britisk sektor skal over 1800 fundamenter, tårn og vindturbiner monteres i havdybder på opptil 60 meter i løpet av 6 år.

Disse skal stå under kraftig belastning og generere stabil, grønn energi til Europas kraftnettverk.
  
Kappløpet om å utvikle den beste og mest effektive metoden for offshore vindparkinstallasjoner er i gang, og flere norske ingeniørmiljøer er i full sving med å knekke koden og utvikler løsninger for å vinne i dette lukrative og spennende markedet.


Krevende operasjon
Installasjon av vindturbiner offshore gjøres i dag av ombygde eller skreddersydde jack-up-fartøy.

Fartøyene transporterer moduler av vindturbiner fra havn og ut til feltet, der en kran utfører selve monteringsarbeidet.

Denne monteringen ute på feltet er de konvensjonelle metodenes mest komplekse operasjon.

Fartøyets kran skal løfte, styre og montere tårnet og plassere den 2–400 tonn tunge nacellen og rotorblader på et opptil 120 meter høyt tårn med centimeters nøyaktighet.

Denne metoden er derfor følsom for dårlige værforhold, og store kostnader påløper fordi man er avhengig av å vente på godt vær.


Nytt konsept
Mens de fleste andre kjente konsepter fokuserer på å bygge større, sterkere, mer presise jack-up-fartøy og kranløsninger, gjør Ingeniums løsning det hele enklere.

Konseptet flytter kompleksiteten med å montere vindmøller til havs under krevende værforhold, til trygge omgivelser på land.
  
Ved å realisere det katamaranbaserte fartøyskonseptet Wind Farm Installation Barge (WFIB), som bringer ferdig sammenstilte vindturbiner ut til site, ønsker Ingenium sette en ny standard for kostnader og effektivitet i bransjen.

Installasjoner kan gjennomføres i opp til 2,5 mHs (signifikant bølgehøyde) og vindstyrke opp til 15 m/s.

Installasjonstiden totalt per vindturbin vil være under 2/3 av tiden et jack-up-fartøy bruker. Byggekostnader for fartøyet vil være under 1/4 av tilsvarende kostnad for et jack-up-fartøy, og fartøyet kan enkelt bygges opp i større antall.

Og endelig vil byggetiden for WFIB være under halvparten av byggetiden for et jack-up-fartøy.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1