Tips redaksjonen
11.04.2011

Ny oppfinnelse reduserer strømforbruket med ti prosent

Et nytt materiale i elektroniske komponenter kan redusere Vestens strømforbruk med ti prosent.
Sverige kunne ha lagt ned et atomkraftverk. Norge kunne ha spart like mye strøm som hele forbruket i Hordaland.

Strømforbruket i Vesten kunne gått ned med ti prosent hvis industrien og alle forbrukere hadde byttet ut noen simple elektroniske komponenter i samtlige elektriske apparater, slik som i brødristere, mobilladere, oppvaskmaskiner, datamaskiner og luftkjøleanlegg og i installasjoner der strømmen må endres mellom vekselstrøm og likestrøm.
  
Forklaringen er forbausende enkel. I dagens elektroniske komponenter, som er laget av silisium, forsvinner ti til femten prosent av all energien i form av varmetap.

Problemet kan unngås hvis de elektroniske komponentene blir laget av silisiumkarbid.
  
– Silisiumkarbid vil derfor bli en viktig del av hverdagen til oss alle, uten at vi nødvendigvis legger merke til det, forteller stipendiat Lars Løvlie ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi på Universitetet i Oslo.
  
Han er en av universitetets seks forskere i silisiumkarbid.

Eksperimentene deres foregår på Mikro- og nanolaboratoriet (MiNaLab), som er eid av Universitetet i Oslo og SINTEF i fellesskap.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1