Tips redaksjonen
06.02.2011

Hemmelig sensor beskytter rørledninger og kabler

Det kan være vanskelig å beskytte rørledninger, undergrunnskabler og viktig infrastruktur mot tilfeldige skader eller hærverk på grunn av de lange avstandene.

QinetiQ er et internasjonalt selskap innenfor forsvars- og sikkertsteknologi med base i Storbritannia.

Selskapet har utviklet OptaSense, et underjordisk og fiberoptisk sensorsystem.

OptaSense kan påvise mangfoldige og samtidige forstyrrelser hver 10 meter over en avstand på 40 km i installerte fiberoptiske kabler.
  
Når sensoren brukes i forbindelse med grense- og perimentersikkerhet, vil alarmen utløses dersom noen klatrer, skjærer eller graver i nærheten av grensen.
  
Systemet vil da klassifisere forstyrrelsen, gi opplysninger om beliggenheten og formidle beksjed til andre hjelemidler/sensorer, bl.a. fotoapparat, for å sikre at operatøren kan sette i gang en passende reaksjon.
  
Når det gjelder beskyttelse av kabel- og rørledningsinstallasjoner, vil alarmen utløses av alle typer aktiviteter, bl.a. en gravmaskin som nærmer seg eller et kumlokk som løftes opp.


Kostnadsbesparende

Systemets akustisk følsomhet kan også brukes for å lytte til strømningen gjennom en rørledning slik at det blir mulig å lokalisere blokkeringer og lekkasjer.
  
OptaSense kan være svært viktig for rørledningsoperatører der sanntidsvarsling av en lekkasje og dens beliggenhet kan spare millioner av dollar.

Dersom det oppstår problemer med slike midler, kan dette ramme miljøet, økonomien og menneskers liv og helse.
  
Enhver rørledningshendelse kan koste operatøren mellom én og fem millioner dollar i kumulative reparasjonskostnader, produkttap og dødtid.

Disse kostnadene kan bli mye større dersom det oppstår miljørforurensning eller tap av liv.
  
OptaSense er blitt utplassert på mange rørledninger for å forhindre tredjemannsskader som er den vanligste årsaken bak alvorlige rørledningsskader.

Det støtter in-line kontroll, hindrer problemer og kan til og med foreta akustisk analyse av tilstanden på en rørledning.
  
QinetiQ har inngått et samarbeid med Sensoptics, et britisk selskap som leverer den fiberoptiske teknologien bak OptaSense.

– Systemet er like egnet til å påvise inntrengere i grensesikkerhetsinstallasjoner som til å overvåke mekaniske feil i kritiske undervannsinfrastrukturer, sier en talsmann.
  
Systemet kombinerer standard monomodus fiberoptisk kabel med kontroll- og analyseprogramvare som stadig overvåker hele kabelen for å påvise, lokalisere og kategorisere flerfoldige og samtidige forstyrrelser.


Også innenfor offshore  
Det er enkelt å installere og betjene. Den høykvalitets akustiske signaturen kan også kontrolleres gjennom hodetelefoner.
  
Nylig ble det bestemt at det globale energikonsernet Shell skal bruke det distribuerte og akustiske søkesystemet (DAS) til OptaSense for å hjelpe til med utviklingen av olje- og gassfelt.
  
Teknologien skal åpne for anvendendelsen av fiberoptiske kabler for å påvise, skille og finne akustiske hendelser under brønnboringsoppdrag som går mye lenger enn det som er mulig i dag.

Dette vil føre til forbedringer innenfor design og gjennomføring, som igjen vil redusere kostnadene.
  
Samarbeidsavtalen er inngått etter 18 måneder med teknologisamarbeid gjennom flere vellykkede feltforsøk i Canada.

OptaSense sørger for forstyrrelsesfri drift og skal overvinne noen av utfordringene som oppstår ved bruk av konvensjonelle systemer.
  
Teknologien har potensial til å levere betydelige verdier på kort sikt.

Takket være et bredere bruksområde vil den eventuelt føre til forbedringer på lengre sikt i forbindelse med verdistyring over livssyklusen, fra leting til drift.
  
Den vil være mest fordelaktig for virksomheter som satser sterkt på hydraulisk oppsprekking av ukonvensjonelle gassreservoarer og for dem som fokuserer på brønn- og reservoarovervåking.


Snart utplassering
– Under det første feltforsøket i februar 2009 ble de ansatte i Shell for første gang klar over de nye mulighetene som tilbys ved å anvende DAS-teknologien til QinetiQ som i dag brukes til å overvåke rørledninger på land, sier konserndirektør Jeroen Regtien, som har ansvar for forskning og utvikling av hydrokarbongjenvinning hos Shell.
  
Han fortsetter: – Dette er enda et eksempel på hvordan Shell søker hurtig og effektivt å levere integrerte, teknologiske løsninger som er basert på patentert og tredjeparts teknologi. 

Siden mestparten av dagens teknologi finnes innenfor forsvars- og sikkerhetsindustrien forventer vi en forholdsvis lav utviklingsrisiko, og vi mener at det vil bli snart mulig å utplassere det første systemet.
  
Administrerende direktør Magnus McEwen-King fra OptaSense-virksomheten til QinetiQ tilføyer: – Det begynner å bli vanskeligere og dyrere å finne og å utvinne olje og gass.

Ved å gi våre kunder tilgang til bedre sanntids informasjon fra reservoaret vil de oppnå bedre brønnferdigstillelse og utførelse.
  
Under samarbeidsavtalen skal de ansatte til QinetiQ og Shell arbeide på flere laboratorier i Storbritannia, Nederland og USA samt utføre feltforsøk i Canada og USA før teknologien blir kommersielt tilgjenelig.
  
QinetiQ er den største vitenskapelige og teknologiske forskningsorganisasjon i Europa med nesten 10 000 ansatte, bl.a. noen av Storbritannias ledende forskere og internasjonale eksperter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1