Tips redaksjonen
06.02.2011

Sea-Hawk Navigation vil fly høyt

Med et tungt lag av bergenske investorer i ryggen skal gründer-bedriften Sea-Hawk Navigation løfte seg og fly høyt.
Selskapet har utviklet radarsensorer som fanger opp langt mer enn konvensjonelle radarer, og som har teknologi som tilfredsstiller internasjonale krav.

Nå settes all kraft inn på markedsføring og salg.

– I 2011 skal vi nå 30 millioner kroner i inntekter, og på fem års sikt er målet 300 millioner kroner, sier administrerende direktør Per-Arne Isaksen og styreleder Arnulv Haukeland.

Markedet for radarsystemene til Sea-Hawk Navigation er først og fremst offshoreindustrien; både til fartøy som benyttes i forbindelse med leting eller drift, men også som del av beredskaps- og sikkerhetssystemet på faste eller flytende rigger.

I tillegg kommer tradisjonell skipsfart og marinefartøy. Radarene, som leveres i alt fra små vinger til store droner, har sitt fortrinn i at de ikke påvirkes av dårlig vær, og at de registrerer små objekter som befinner seg i farvannet til et fartøy eller en installasjon.
  
– Markedet er stort, og det er globalt, men vi har så langt ikke hatt ressurser til å presentere våre systemer i særlig grad.

Nå har vi en produktserie som vi er i prosess med å få typegodkjent av IMO (International Maritime Organization) og finansielle muskler som gjør det mulig å bygge opp en markedsorganisasjon, fremholder Per-Arne Isaksen.


Finansiell styrke til satsing
Isaksen har bakgrunn som radaroffiser i Sjøforsvaret og startet Sea-Hawk Navigation i 2004.

Så langt har virksomheten vært konsentrert om utvikling av radarer og navigasjonssystemer, men nå dreies fokus mot marked og salg.

Selskapet har i høst gjennomgått en finansiell restrukturering der G C Rieber, Sparebanken Vest, Bergen Kommunale Pensjonskasse, Holberg Fondene og venture-fondet Sarsia Seed hver har investert fem millioner kroner.

De nye aksjonærene eier til sammen 64 prosent av selskapet.

Venture-fondet Sector Speculare har en post på 12,5 prosent, mens øvrige aksjer tilhører gründeren og en annen ansatt.

Arnulv Haukeland, som blant annet har erfaring med venture-investeringer i marin sektor, er ny styreleder.

Styret er for øvrig sammensatt av medlemmer med faglig bred kompetanse fra offshorenæringen og marinen.


Bygger opp organisasjonen
– Sea-Hawk Navigation har i dag fem ansatte, men skal suksessivt bygges opp med personell med bakgrunn fra salg av teknologisk avanserte produkter, sier Haukeland.
  
Produksjonen av radarene skjer i hovedsak ved sammenstilling av komponenter fra leverandører i inn- og utland.

Her samarbeider Sea-Hawk Navigation med produksjonsbedriften A2G i Bergen, som er i ferd med å etablere en egen produksjonslinje for radarer.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1