Tips redaksjonen
06.02.2011

Nyansettelse hos Peter Stette

Peter Stette AS, som produserer og selger produkter til bl.a. oppdrettsnæringen, har etablert eget salgskontor i Bergen.
Selskapet har ansatt Jan Egil Frøysland til å betjene kontoret.
  
Jan Egil Frøysland er 43 år og har utdanning innenfor akvakultur fra Høyskolen i Sogndal.

I tillegg har han markedsføringsutdanning fra BI.
  
Frøysland har nesten 20 års fartstid fra oppdrettsnæringen, først fra matfiskanlegg på laks, deretter som fôrkonsulent i BioMar.

Ut over dette har han drevet teknisk salg, bl.a mot oppdrettsnæringen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1