Tips redaksjonen
06.02.2011

”Aktive” klasserom bidrar til inspirerende læring på Son skole

Dagens klasserom er på vei til å bli digitaliserte. Den svarte tavla og den senere whiteboard erstattes av elektroniske, interaktive tavler.
Promethean er et ledende selskap på det globale markedet for interaktiv læringsteknologi.

Selskapet bidrar i dag til utdanningen av mer enn 12 millioner mennesker i mer enn 500 000 klasserom i 100 land.

Blant disse er Son barneskole i Akershus, som har tatt et langt steg inn i den digitaliserte undervisningsverden.

En entusiastisk undervisningsinspektør Kristin Måleng kan fortelle at skolen har investert i ni tavler, og at målet er at hver klasse skal ha sin egen tavle.

Skolens visjon ”større viten, større verden” krever mer enn tavle, farget kritt og kunnskapsrike og entusiastiske lærere.

Selv om læreren er og blir den viktigste brikken i læringsprosessen, er det også nødvendig å ha et videre perspektiv.

Elevene er vant til digitale medier som fjernsyn og Internett, og med ”aktive” klasserom blir variasjonen i undervisningen og læringsmulighetene for elevene så uendelig mye større enn ved bare bruk av tavle, kritt og tusjpenner.


ActivClassroom
Hva er så egentlig et digitalisert eller aktivt klasserom? Promethean bruker fellesbetegnelsen ActivClassroom på konseptet sitt, som er utviklet av lærere for lærere.

I løsningen inngår elektroniske tavler (ActivBoards) med digitalt innhold og direkte kobling til Internett, fjernsyn eller DVD.

Tavlene kobles opp til dataanlegget og reagerer på trykk med en trådløs penn. På tavlen kan læreren hente fram ”verktøy” tilpasset forskjellige fag.

I matematikktimene hentes for eksempel fram multiplikasjonstabeller, passer og lineal med noen tastetrykk.

Og læreren kan legge inn filer med tegninger, illustrasjoner, musikk osv. som hun har forberedt hjemme.

Elevenes oppmerksomhet fanges ved å variere bilder, skrift og farge.
  
Med små håndhodte responsenheter, ActivExpression, kan elevene svare på oppgaver og sende svarene til tavlen der læreren kan se hvem som svarte hva.      
  
Alle Prometheans løsninger leveres med spesialutviklet programvare for læring, der en rekke pensumrelaterte ressurser og læringsverktøy er inkludert.

Måleng forteller at lærerne har mulighet til å laste ned rundt 23 000 ulike ressurser, det vil si forslag til undervisningsopplegg og elementer som kan brukes i undervisningen. 90 prosent av dette er gratis.
  

LOV-prosjektet
Son skole har 250 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen er prosjektskole i prosjektet LOV (læring og vurdering), som er ledet av Høyskolen i Østfold.

Som del av satsingen på et mer aktivt, engasjerende og inspirerende læringsmiljø investerte skolen i første omgang i fem interaktive tavler.

De positive resultatene som ActivBoards hadde på undervisningen, førte til at skolen anskaffet ytterligere fire tavler.

På skolen brukes ActivBoards både i gruppearbeid, klasseromsundervisning, individuelle timer og i spesialpedagogiske tiltak.

De håndholdte responsenhetene bidrar til å inkludere alle elevene i undervisningen – også de som vanligvis ikke ville turt å rekke opp hånden.

Læreren stiller spørsmål, og elevene svarer ved å trykke på en knapp på responsenheten.

Læreren får raskt kunnskap om klassen virkelig har forstått innholdet i undervisningen.


Økt engasjement
Kristin Måleng sier at Prometheans teknologi endrer dynamikken i klasserommet, og at elevenes engasjement øker.

Hun mener at kombinasjonen av de ulike komponentene i ActivClassroom har ført til en mer interaktiv tilnærming til læring, både fra lærernes og elevenes side.

– Læreren er den viktigste, men ikke den eneste driveren i undervisningen, sier hun.
  
Hun understreker at ActivBoards gir mange muligheter og alternative måter å legge opp undervisningen på.

Resultatet blir en mer interaktiv tilnærming til undervisningen, der kommunikasjon og samarbeid mellom lærerne og elevene styrkes.

Læreren velger fortsatt innholdet i timene, men det kan nå tilpasses den enkelte elevs behov.

Læreren har hele tiden muligheten til å kontrollere om alle henger med i timene, eller om noe bør forklares en gang til.
  
Når det gjelder å ta i bruk ny utdanningsteknologi, ligger Norge bak mange europeiske land.

I dag er det bare 29 prosent av norske klasserom som har interaktive tavler. Tilsvarende tall i Danmark og Storbritannia er hhv. 41 og 72 prosent.

Men vi ligger godt foran Finland (11 prosent) og Sverige (13 prosent).

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1