Tips redaksjonen
06.02.2011

Energiskoler skal styrke realfagsrekrutteringen

Olje- og energidepartementet ønsker at flere unge skal velge realfag, og at unge skal lære mer om energi på skolen.
 20. januar ble pilotprosjekt ”Energiskoler” sparket i gang. Prosjektet fører videregående skoler og bedrifter sammen for å få lære unge mer om energi og få flere til å velge matte og naturfag.

– Forskning om ungdommers valg har vist at det er en kobling mellom deres verdier og deres faglige valg.

Jeg har tatt initiativ til dette prosjektet for å koble energispørsmål og bransjen tettere mot undervisningen.

Slik håper vi å få frem hvor attraktive disse næringene er og bidra til å gjøre undervisningen mer relevant, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
  
Prosjektet har til hensikt å gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskap.

Elevene skal bruke energibedrifter som læringsarena og få anledning til å arbeide sammen med ansatte i bedriften.

Samarbeidet skal gi elevene en autentisk opplevelse av hvordan naturvitenskapelig kunnskap brukes i arbeidslivet.


Store mål
Olje- og energidepartementet kjører i gang pilotprosjektet ”Energiskoler” sammen med Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn er for dårlig rekruttering til realfag generelt og et stadig økende behov for mennesker med realfaglig kompetanse i petroleums- og energibransjene.
  
– Regjeringen har satt seg store mål for petroleums- og energivirksomhet i Norge.

Men vi kan ikke utvikle felt i nordområdene eller ivareta vårt behov for ren kraft uten å ha folkene som kan gjøre jobben, sier Riis-Johansen.


Samarbeid
Opplegget er basert på at Naturfagsenteret knytter kontakt mellom videregående skoler og petroleums- og energibedrifter og sørger for oppfølgingen.

Skolene skal samarbeide om undervisning og arbeid for bedriftene. Undervisningsopplegget forankres i eksisterende læreplaner.
  
Lærerne skal i samarbeid med bedriftene utvikle et undervisningsforløp som utover å gi eleven kunnskap om bedriften vil sette arbeidet i en større kontekst slik at elevene får kunnskap om verdens energisituasjon i helhet, behovet for energi i fremtiden, hvordan begrense klimagassutslipp, Norges rolle som energiprodusent og teknologileverandør og bedriftens rolle i det totale energibildet
  
Pilotprosjektet skal gå over tre år. Olje- og energidepartementet har finansiert prosjektet med 1 million kroner.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1