Tips redaksjonen
06.02.2011

Institusjonalisering av kunnskap fra byggekostnadsprogrammet

Byggherrestudiet, som ble lansert av Universitetet i Agder og Senter for eiendomsfag i mai 2010, viderefører vitale deler av kunnskapstilfanget fra Byggekostnadsprogrammet.

Programmet, som var virksomt i fem år – med finansiering fra staten og byggenæringen – gjennomførte en lang rekke kunnskapsprosjekter av stor betydning for næringen.
  
Universitetet i Agder og Senter for eiendomsfag institusjonaliserer nå noe av denne kunnskapsbasen i Byggherrestudiets undervisningsmodul ”Kvalitet og lønnsomhet for byggherrer”.

Modulen gir fem studiepoeng gjennom Universitetet i Agder.
  
Kvalitet og lønnsomhet opptar alle parter i et byggeprosjekt, men de ulike prosjektaktører vekter gjerne forholdet mellom disse elementene ulikt.
  
Byggherren bærer det overordnede ansvaret for det endelige resultatet, som veier tungt på et prosjekts bunnlinje og på byggherreorganisasjonens omdømme og renommé.
  
Denne undervisningsmodulen er bredt sammensatt og omfavner en rekke sentrale og kunnskapskritiske emner, som for den moderne byggherren vil være nødvendig og lønnsomt å forholde seg aktivt til.
  
Modulen rommer også undervisning innenfor kvalitetsstyring for byggherrer (Advansia), energi og miljø for byggeprosjekter (Grønn Byggallianse), investeringsanalyse (Universitetet i Agder) samt StartBANK og seriøsitet i byggenæringen (Avantor).
  
Opptak av studenter fra byggenæringen koordineres ved Senter for eiendomsfag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1