Tips redaksjonen
06.02.2011

Harmonisk og moderne

Med et klart utgangspunkt om at det skal fungere for pasientene, er nybygget på Sanderud Sykehus blitt rene referanseprosjektet for institusjonsbygging. Det aller viktigste har vært å komme vekk fra institusjonspreget.

Allerede i utgangspunktet fikk skisseprosjektet fra oktober 2007 arbeidstittelen Grønne Fingre.

Nå står nybygget til divisjon Psykisk helsevern ferdig, et areal på 5500 kvadratmeter til 190 millioner kroner.

Avdelingen omfatter både voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Sanderud Sykehus ved Hamar er en del av Sykehuset Innlandet.
  
– Det har vært en klar mening hele tiden å utfordre institusjonspreget.

Ønsket har vært på samme tid å skape et vennlig, harmonisk og moderne bygg, forteller sivilarkitekt Frank W. Heiertz i Sjåtil & Fornæss AS.
  
I forkant har utbygger og arkitekt reist og sett moderne institusjoner.

I Danmark møtte de blant annet et nytt sykehus med et noe brutalt fargekonsept og vel moderne design.

Det så flott ut, men mennesker kunne lett virke fremmede i miljøet.
  
–Vi ønsket her å få inn et varmt preg, vi ville bryte med monotoni og stedvis bruke friske farger og moderne møbler i god, funksjonell kvalitet.

Pasienter skal følge at her får de det best mulig – rent, pent og ordentlig.
  
– Vi har vært bevisste på å få en arkitektonisk framtoning som ikke er prangende, men et vennlig og imøtekommende bygg.

Det er formet for å gi lys, luft og natur inn i rommene.

Målet har vært et psykisk helsevern hvor pasienter, besøkende og ansatte blir verdsatt.


Fargepalett
Interiøret er bygd opp med en bevisst fargesetting i form av en egen palett for alle malte flater.

Hovedsakelig er det lagt vekt på en rolig fargepalett av lyse farger med innslag av jordfarger for å oppnå en dempet skala.

De mest brukte er lys antikk, lys beige og dempet hvit (aldri helt hvit), men det er også innslag av dypere farger som perlegrå, grønn, lyserød, valnøtt og sotgrå.

I barne- og ungdomsavdelingen var det et spesielt ønske om vesentlig friskere farger på enkeltvegger, som blåturkis og purpur, og slik er det blitt.

Tilpassingen til bruk har vært viktig.


Glass, mosaikk og rennende vann
I tillegg til fargebruk på panel og andre malte flater har sivilarkitekt Frank W. Heiertz gitt bygget innslag av litt mer vågal karakter, som bruk av farget glass i interiøret og keramisk flis i mosaikkmønster som skillevegger og bekledning av heisrom, alt i friske farger.
  
– Det er også lagt vekt på utsmykking i form av maleri og fotografi for å skape helheten.

Det er bilder som både står i sammenheng og som kontrast i interiøret. Det er ikke tilfeldig hva som henger der – det skal gi inspirasjon å være i rommene.
  
Når sommeren har gjort sitt, vil også utendørsanlegget fungere i helheten. Også her er det lagt vekt på trivsel og harmoni.

Uteområdene er opparbeidet med variert beplanting og rennende vann.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1