Tips redaksjonen
06.02.2011

Fordeler med bruk av telemedisin

Telemedisin er et paraplybegrep som brukes for å beskrive en interaksjon mellom en lege og en pasient, der telekommunikasjonsverktøy brukes for fjernundersøkelse, diagnose og oppsyn med behandlingen.

Hans Englesson fra Allied Telesis, en ledende leverandør av nettverksinfrastruktur, utforsker her den økende trenden med bruk av telemedisin, de konkrete fordelene som man oppnår ved å ta det i bruk og hvordan nettverket må støtte det.
  
Telemedisin er ikke et nytt konsept i medisinske kretser.

For flere århundrer siden sendte landsbyer opp røyksignaler for å advare mot smittsomme sykdommer, og leger har i mange år kommunisert via brev med pasienter som har vært geografisk isolert.   
  
Telemedisinen har utviklet seg i takt med teknologiske nyvinninger.

Sykejournaler og filer med tekst, video og bilder overføres via forskjellige multimedieprogrammer i forbindelse med behandlingen av en pasient.

Selv om det er åpenbare kostnader og vanskeligheter assosiert med skifte til et slikt system, er fordelene og de potensielle besparelsene over lengre tid betydelige.


Sentralt kommunikasjonssystem
Moderne medisinske fasiliteter behandler et økende antall pasienter, der alle har kontakt med forskjellige leger, omsorgspersonell og forvaltningsansatte.

For at telemedisin skal være effektiv, må et helsenettverkssystem være stabilt og sikkert, i tillegg til å ha tilstrekkelig båndbredde for å sikre en brukeropplevelse med kvalitet for hele sykehusteamet, ettersom forskjellige tilgangsnivåer for pasientfiler og andre viktige filer kreves.
  
Helsenettverket skal fungere som et sentralt kommunikasjonssystem som sammenkobler IP-telefoni med direkteavspilling av video og datatjenester og gjør det mulig for IT-administratorer å balansere prioriteter og krav for forskjellige brukergrupper i hele sykehuset.

Dette krever en nettverksløsning som er ekstremt fleksibel, pålitelig, skalerbar og fremtidsrettet.

Den må være konstruert ved hjelp av åpne standarder og kunne integreres sømløst med alle eksisterende pasientbehandlingssystemer.
  
Det er nødvendig å kombinere avanserte Quadruple play-tjenester som IP-telefoni, direkteavspilling av video og datatjenester via kablet og trådløst nettverk og opprette et universelt nettverksoppsett som kobler sammen folk og informasjon, uansett om de er tilkoblet via en PDA, personsøker, bærbar eller stasjonær PC.
  
Et telemedisinnettverk må tilpasses spesielt for helsevesenet for å håndtere situasjoner for eksempel der ambulansepersonell trenger å kommunisere med ulykkes- og krisepersonell, der flere leger trenger samtidig tilgang til pasientfiler, eller når spesialister rådfører seg med andre spesialister på andre steder.

Drevet av et stadig økende behov for kostnadseffektivitet, nøyaktighet og pålitelighet blir medisinske filer i økende grad lagret elektronisk, noe som gjør telemedisin i større skala mer gjennomførbart.
  
Pasientens helse er førsteprioriteten, og beste praksis innenfor pasientbehandling har blitt utviklet i senere år med medisinsk personell som nå oppfordrer til åpen kommunikasjon med pasienter slik at de selv kan ta ansvar for og ta hånd om egen helse.

Sykehus leverer nå passende underholdningsfasiliteter for pasienter og deres besøkende, som krever tilstrekkelig med IT- og nettverksstøtte for å håndtere økende sofistikert multimedia.


Bedrer behandlingen
Telemedisin spiller en rolle i å bedre behandlingen siden det i større grad gjør det mulig for pasienter å få tilgang til ekspertlegehjelp og støtte.

Leger kan skaffe medisinske data for konsultasjoner uten nettverkstilgang på et senere tidspunkt og samarbeide med spesialister for å diagnostisere og foreslå behandlinger med brukere som kan overføre nøkkelinformasjon om sykehistorie og undersøkelsesresultater gjennom audiovisuell multimedia, noe som reduserer ventetider for pasienter og eliminerer geografiske grenser.
  
Selvundersøkelse og selvovervåking bemyndiger pasienter og gir dem et middel for å bli mer involvert i sin egen behandling.

Pasienter kan jobbe sammen med medisinske rådgivere for bedre å forstå og ta hånd om deres egen tilstand og kroniske sykdommer gjennom proaktive vurderinger med støtte eksternt fra forskjellige medisinske leverandører.

Dette betyr kostnads- og tidsbesparelser for pasientene fordi det i flere tilfeller fjerner behovet for en undersøkelse ansikt-til-ansikt.


Sikkerhetekrav
Konfidensialitet og sikkerhet står øverst i helsevesenet. Høye sikkerhetsnivåer oppnås ved å dele sykehusnettverket inn i private VLAN med tilgang for godkjente brukere.

Kontrollert tilgang og spesielle beskyttelsesmekanismer gjør det mulig med en forent nettverkstopologi, samtidig som forskjellige brukergrupper kan utføre forskjellige nødvendige oppgaver.

Dette kan lett administreres ved hjelp av maskinvare for godkjenning og styring av tilgang med brukernavn og passordbeskyttelse i tillegg til biometriske kontrollsystemer.

Alle nettverksløsninger skal tilby sikkerhetsløsninger som beskytter konfidensielle pasientjournaler og gjennom brukerkontrollmekanismer sikrer at medisinske filer vedlikeholdes nøyaktig av en begrenset gruppe med kvalifisert personell.


Økt effektivitet
Utbredt bruk av telemedisin kan også hjelpe helsepersonell med å bli mer effektive, gjennom tilgang til viktig informasjon som oppdateres i sanntid.

Det er avgjørende at helsenettverket har den nødvendige båndbredden for å takle press med høye overføringshastigheter og raske tilgangstider.

Det er spesielt relevant i nødssituasjoner der helsepersonell jobber under ekstremt press.

I tillegg betyr et skifte over til elektroniske journaler med streng tilgangskontroll at de vedlikeholdes presist og regelmessig.
  
Kostnader er ofte den største barrieren for å ta i bruk telemedisin. Imidlertid når et system implementeres ved planleggingsfasen, vil sykehuset oppnå kostnadsbesparelser over tid gjennom forbedret personelleffektivitet.
  
Nettverksfunksjoner som virtuelle stabler, fleksible utvidelsesmoduler og fremtidsrettet maskinvare gjør det mulig med fremtidig vekst av antall brukere og trafikk.

På steder der disse funksjonene blir tatt i bruk tidlig, kan sykehuset vokse sømløst, tilpasse seg fremtidige utviklinger innenfor medisin og håndtere vekst i antall pasienter og ansatte.

Etter det første investeringsutlegget gir investeringen i telemedisin fordeler for fremtiden, som fører til økt effektivitet for personalet, effektiv journal- og filhåndtering og mer enn alt annet, en forbedret opplevelse for pasientene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1