Tips redaksjonen
06.02.2011

Biokraft AS får 37, 4 millioner til biogassproduksjon

Enova gir Biokraft AS tilsagn om støtte på 37, 4 millioner til produksjonsanlegg for biogass.
 Produksjonen vil gi en brutto biogassmengde tilsvarende 75 GWh.

Biokraft har inngått en samarbeidsavtale med AGA som skal avta all produsert gass og oppgradere den til drivstoffkvalitet.

Blant andre busselskapet AtB ønsker å benytte biogass til sine busser i Trondheim.

– Enova har kartlagt et biogasspotensial i Norge på ca. 6 TWh utenom skogressurser. Enova ønsker å bidra til økt produksjon og bruk av biogass der dette er økonomisk og miljømessig forsvarlig.

Biokrafts prosjekt er et godt eksempel på at produksjon og bruk av biogass er et framtidsrettet bidrag til økt bruk av fornybar energi, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.
   
– Biokraft AS har et spennende prosjekt fordi en utnytter ressurser som ellers ville gått til spille. Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av alle muligheter for fornybar energiproduksjon, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes.
  
– Vi registrerer sterk interesse fra blant andre AtB om å benytte biogass, som både helsemessig og miljømessig er et særdeles rent drivstoff, sier daglig leder Håvard Wollan i Biokraft AS.
  
– Ikke overraskende har også andre aktører med større bilparker vist interesse for biogass, og vi håper i samarbeid med AGA å utvikle markedet og infrastruktur for dette klimanøytrale drivstoffet.

Enovas støtte til prosjektet er helt avgjørende for en realisering, og vi håper å kunne tilby biogass drivstoff til kunder i Trondheim allerede i 2012, fortsetter Wollan.
  
Råstoff til produksjonen er i hovedsak restprodukt fra de fleste store fiskeoppdrettsanleggene i Norge.

Restproduktet skal leveres som ensilasje (forbehandlet) og skal transporteres til anlegget med spesialskip.

Datterselskapet Biokraft Marin AS skal forestå forbehandling og transport av råstoff.

I tillegg til fiskensilasje skal det også brukes slakteriavfall og husdyrgjødsel som råstoff i biogassproduksjonen.
  
– I samarbeid med midt-norsk landbruk skal vi se på muligheten av å foredle bioresten etter biogassproduksjonen til en god mineralgjødsel, sier prosjektleder Marianne Langvik i Biokraft AS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1