Tips redaksjonen
06.02.2011

Tidevannskraft etableres i Skottland

Med sterk sjø og vind på alle kanter er Skottland velsignet med 25 prosent av Europas tidevannskraft og 10 prosent av bølgekraftpotensialet.

En av de største energileverandørene, ScottishPower Renewables, ønsker å omgjøre disse naturkreftene til ren elektrisitet.

Det skal være mulig ved å bygge en rekke store, høyteknologiske undervannsturbiner som skal omgjøre sjøens tidevannsbevegelser til grønn energi.
  
Det skal utvikles et system som vil bli det største tidevannsprosjektet i verden og sette ScottishPower Reneables helt i førersetet når det gjelder utvikling av tidevannskraft globalt.
  
Ved å bygge minst 40 undervannsturbiner på forskjellige steder langs skotskekysten vil anlegget samlet kunne gi 60 megawatt energi, nok til å forsyne 40 000 husstander i Skottland og Nord-Irland.


Stort industripotensial
Man antar at hvis Skottlands tidevannsressurser ble fullt utnyttet, vil de dekke mer enn 30 prosent av landets energibehov.

En av fordelene med tidevannskraft er at den er ekstremt forutsigbar sammenlignet med andre former for grønn energi.
  
Eksperter antar at tusenvis av arbeidsplasser kan bli skapt i energisektoren etter hvert som teknologien blir eksportert til andre deler av verden.

Markedsverdien av en slik eksportteknologi er antatt å være 40 milliarder pund.
  
Myndighetene i Skottland har nylig bestemt at oppstarten av denne industrisektoren er avgjørende hvis man ønsker å skape en betydelig industri basert i Skottland og samtidig forsøke å nå de langsiktige målene for fornybar energi.


100 prosent fornybar
De høyteknologiske undervannsturbinene er 30 meter høye og kan arbeide så dypt som på 100 meter.

De 20 meter lange bladene vil rotere minst 10 meter under havoverflaten for å komme klar av skipstrafikken. Energisonen vil av sikkerhetsgrunner bli avgrenset fra trålefiske.
  
Keith Anderson, direktør i Scottish Power Renewables, sier at tidevannskraft er fullstendig fornybar, ettersom den blir drevet av solens og månens gravitasjonskrefter.
Det vil med andre ord ikke være utslipp av karbondioksyd ved utnyttelsen av denne energien. Og tilleggseffekten er at kraften er fullstendig forutsigbar.    
  
Han legger til at den raske teknologiske utviklingen av tidevannskraft har vært overraskende, og at den tillater å planlegge betydelige prosjekter som skal gi store miljømessige og økonomiske gevinster.
 

Hammerfest Strøm

Partner til ScottishPower Renewables i disse planene er Hammerfest Strøm UK, et datterselskap av den norske utvikleren av tidevannskraft, Hammerfest Strøm.

Hammerfest har mottatt støtte på 3,9 millioner pund fra britiske Carbon Trust for konstruksjon og testing av en 1MW innretning for utvinning av tidevannskraft utenfor Orknøyene.
  
Undervannsturbinene til Hammerfest Strøm er plassert på havbunnen for å fange kraft fra tidevannsstrøm.

Fordelen med slik plassering er at den ikke har noen miljømessig innvirkning på tidevannssonene rundt kysten.

I fremtiden antar man at et arrangement av flere innretninger hver kan generer 50–100MW.
  
Det er antatt at tidevannsturbinen vil bli fullt operativ nær Orknøyene i 2011.

Hammerfest Strøm UK har allerede avsluttet designene og arbeidet med pre-engineering og er nå klar for produksjon og installasjon.
  
Etter en testperiode vil selskapet samarbeide med ScottishPower Renewables som har planer med å installere innretningen som del av en 10MW tidevannsanlegg utenfor kysten av Islay i den sørvestlige delen av Skottland i 2012.
  
Innretningen til Hammerfest Strøm er designet ut fra en 300kW prototyp, som har vært installert i Kvalsundet i Norge de siste seks årene.

Prototypen var den første turbinen i verden som var i stand til å omforme såkalt kinteisk energi i tidevann til elektrisitet, og som ble levert til strømnettet i 2004.
  
Keith Anderson i ScottishPower sier: – Vi tror virkelig at tidevannsturbinen som er utviklet av Hammerfest Strøm, er verdens mest avanserte innretning og den som er blitt testet grundigst.

Bevilgningen fra Carbon Trust vil gjøre det mulig å utvikle den første turbinen i sjøen rundt Skottland.

Vi har ambisiøse planer om å utnytte innretningen til flere lokaliteter og dra fordeler av de fantastiske tidevannsressursene i Skottland.
  

150 milliarder kilowatt-timer
De globale tidevannsressursene er antatt å være noe slikt som 150 milliarder kilowatt-timer pr. år (noe som krever en investering på rundt 40 milliarder britiske pund).

Den britiske delen av dette er anslått il 13 milliarder kilowatt-timer, og mer enn 80 prosent av dette er lokalisert i sjøen rundt Skottland.
  
ScottishPower Renewables er del av Iberdrola Renovables, et spansk mulitnasjonalt selskap, som er det største vindenergiselskapet i verden med en kapasitet på 11 000 MW.

Til sammenligning har ScottishPower Renewables en kapasitet på 800MW.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1