Tips redaksjonen
06.02.2011

Bergen SmartCity – et forbildeprosjekt

Ifølge International Energy Agency (IEA) er energieffektivisering det viktigste tiltaket for å nå det internasjonale målet om kun 2 grader høyere middeltemperatur fram mot 2030.
I Energieffektiviseringsrapporten fra 2007, utarbeidet av Bellona og Siemens, ble det påvist at Norge kan frigjøre energi tilsvarende 20 prosent av strømforbruket ved å benytte moderne, tilgjengelig teknologi.

I fjor dykket Bellona, Siemens og Trondheim Kommune dypere i materien og påviste at Trondheim kan spare 22 prosent av energiforbruket ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi og løsninger i Energieffektiviseringsrapporten utarbeidet for Trondheim SmartCity.
  
Som Norges nest største by har også Bergen mye å hente på energieffektivisering.

Ved å ta i bruk moderne energieffektiv teknologi kan Bergen redusere det stasjonære energiforbruket med 29 prosent – uten at det går utover innbyggernes levestandard eller komfort.
  
Dette er den overordnede konklusjonen i rapporten. Den er basert på analyser av energieffektiviseringspotensialet for boliger, næringsbygg, industri, gatebelysning og strømnettet i Bergen kommune.
  
Energieffektiviseringsrapporten handler altså om hva som er mulig å gjøre allerede nå, med dagens utprøvde og tilgjengelige teknologi.

Rapporten viser (med nøkterne forutsetninger som grunnlag for analysene) at energiforbruket innenfor Bergen kommunes grenser kan kuttes med over en firedel.

Det ville ta sykehusene i Bergen og helsebygg nesten ti år å forbruke tilsvarende mengde energi.

Det handler med andre ord om smartere bruk av energi, om å tenke smart og om å handle smart.
 

Hva er en SmartCity?
En SmartCity er en by som tenker smart når det gjelder energibruken.

En by som både har beregnet potensialet for hvor mye energi som kan frigjøres på ulike områder, og som har besluttet å ta ut potensialet.
  
Bergen er en slik SmartCity, og byen er en av de første i verden.

Med støtte fra den øverste politiske ledelsen i kommunen, og med Bellona og Siemens på laget har Bergen SmartCity beregnet potensialet for hvor mye energi som kan frigjøres i kommunen og hvor potensialet finnes.

I neste fase skal potensialet tas ut og konkrete tiltak iverksettes over de neste to-tre årene.

Prosjektet har fått støtte fra mange sentrale kunnskapsleverandør foruten initiativtakerne.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1